Työtapaturma, ammattitauti ja liikennevahinko

Julkisen terveydenhuollon tulee hakea korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista ensisijaisesti lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta vakuutusyhtiöltä tai selvittää asiaa Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) kautta.

Liikennevahingosta julkisen terveydenhuollon tulee hakea korvausta ensisijaisesti vastuulliselta vakuutusyhtiöltä tai selvittää asiaa Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) kautta.

Työtapaturmat ja ammattitaudit

TVK on Suomessa työtapaturma- ja ammattitautietuuksien yhteyslaitos EU-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden välillä.

Jos vakuutusyhtiö tai TVK ei korvaa kustannuksia, julkinen terveydenhuolto voi hakea kustannuksista valtion korvausta Kelasta. Tällöin hakemukseen tulee liittää myös TVK:n tai vakuutusyhtiön kirjallinen päätös tai ilmoitus, ettei se pysty käsittelemään korvaushakemusta.

Myöhästyneenä saapuneen hakemuksen kustannuksista ei voida maksaa korvausta. Laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta ei ole sairausvakuutuslain mukaista kohtuullistamissäännöstä, jonka perusteella myöhästyneenä saapuneen hakemuksen kustannuksia voitaisiin korvata.  

Jos valtion korvaus on jo ennätetty maksaa ja ilmenee, että kyse on työtapaturman tai ammattitaudin kustannuksista, julkisen terveydenhuollon on palautettava väärin perustein maksettu korvaus takaisin Kelalle. 

Liikennevahingot

LVK toimii kaikkien Suomessa liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden yhteistyöelimenä. Liikennevahinkojen korvaamiseen ei ole olemassa säännöksiä EU-lainsäädännössä, joten Suomi soveltaa liikennevahingoissa omia säännöksiään.

Jos vakuutusyhtiö tai LVK ei korvaa kustannuksia, julkinen terveydenhuolto voi hakea niistä valtion korvausta Kelasta. Tällöin hakemuksen tulee liittää myös LVK:n tai vakuutusyhtiön päätös, ettei se pysty käsittelemään korvaushakemusta tai että kysymyksessä ei ole liikennevakuutuslain perusteella korvattava liikennevahinko.

Myöhästyneenä saapuneen hakemuksen kustannuksista ei korvausta voida maksaa. Laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta ei ole sairausvakuutuslain mukaista kohtuullistamissäännöstä, jonka perusteella myöhästyneenä saapuneen hakemuksen kustannuksia voitaisiin korvata.

Jos valtion korvaus on jo ennätetty maksaa ja ilmenee, että kyse on liikennevahingon hoitokustannuksista, julkisen terveydenhuollon on palautettava väärin perustein maksettu korvaus takaisin Kelalle.

Lue lisää