Korvauksen hakeminen

Valtion korvausta tulee hakea Kelasta hakuajan puitteissa. Korvausta haetaan hakemuksella Valtion korvaus (Y 31). Korvausta ei voi hakea sähköisesti.

Kuka voi hakea

Valtion korvausta voi hakea julkisen terveydenhuollon yksikkö tai sosiaalipalvelun yksikkö. On kuitenkin huomattava, että korvaus maksetaan ainoastaan julkisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ylläpitäjälle eli kunnalle tai kuntayhtymälle. Tämän takia korvauksen hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan sitä ylläpitävän kunnan tai kuntayhtymän tiedot.

Hakuaika

Valtion korvausta on haettava Kelasta 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Kustannuksia ei voida korvata, jos hakemus saapuu myöhästyneenä. Laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta ei ole kohtuullistamissäännöstä, jonka perusteella myöhästyneenä saapuneen hakemuksen kustannuksia voitaisiin korvata.

Esimerkki 1

Asiakas on saanut hoitoa 15.10.2017. Valtion korvaushakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 31.10.2018.

Esimerkki 2

Asiakas on saanut kiireellisenä sosiaalipalveluna lääkkeitä ajalla 2.-16.1.2018. Valtion korvaushakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 31.1.2019.

Hakemus Y 31

Valtion korvausta haetaan lomakkeella Y 31, joka on tulostettavissa Kelan verkkosivuilta. Hakemus on sivuilla pdf-muodossa. Sen voi täyttää tietokoneella ja tulostaa täytettynä. Hakemusta ei ole saatavissa painettuna.Hakemus on lähetettävä Kelaan paperiasiakirjana ja siinä on oltava allekirjoitus. Hakemuksen liitteenä on oltava kopio

  • todistuksesta, jolla potilas on osoittanut oikeutensa hoitoon lukuun ottamatta kiireellisen hoidon tilanteita tai
  • kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevasta päätöksestä.

Hakemuksesta Y 31 Kela saa myös tiedot sairaus- ja äitiysetuuksista, joita julkinen terveydenhuolto on antanut asiakkaille, jotka ovat sairausvakuutettuja muissa EU-lainsäädäntöä soveltavissa valtioissa. Kela tarvitsee nämä tiedot, jotta se voi hoitaa valtioiden välistä kustannusten laskutusta.

Lue lisää