Hoitoon hakeutuminen

Kun asiakas matkustaa asuinmaastaan toiseen maahan tarkoituksenaan käyttää terveydenhuoltopalveluita, kyse on hoitoon hakeutumisesta. Hoitoon voi hakeutua joko EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla tai omatoimisesti ilman ennakkolupaa.

Ennakkolupakäytäntöä sovelletaan ainoastaan EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin välillä. Asiakas voi saada ennakkoluvan kansalaisuudesta riippumatta. Jos asiakas on sairausvakuutettu muussa kuin edellä mainitussa maassa, hän ei voi saada EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa. Ennakkolupa myönnetään lomakkeella E 112 tai S2. Molempien lomakkeiden merkitys on sama. Muita toisten maiden myöntämiä maksusitoumuksia ei käytetä ennakkoluvallisessa hoitoon hakeutumisessa. Hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa haetaan aina asuinmaasta.

Lue lisää