Kuntoutusraha hyvinvointialueen järjestämässä kuntoutuksessa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutusraha hyvinvointialueen järjestämässä kuntoutuksessa

Kuntoutusraha turvaa asiakkaan toimeentulon kuntoutuksen ajalta. Kela voi maksaa kuntoutusrahaa hyvinvointialueen järjestämän kuntoutuksen asiakkaalle, jonka kuntoutuspäätös perustuu johonkin seuraavista laeista:

  • sosiaalihuoltolaki (päihde- tai riippuvuuskuntoutus)
  • terveydenhuoltolaki
  • työterveyshuoltolaki
  • lastensuojelulaki
  • kehitysvammalaki.

Ahvenanmaan maakunnan kunnat voivat tehdä kuntoutuspäätöksen päihdehuoltolain perusteella. 

Lisäksi kuntoutusrahan yleisten myöntöedellytysten pitää täyttyä. Kuntoutuksen pitää siis täyttää seuraavat kuntoutustoiminnan yleiset vaatimukset:

  • Kuntoutusta antavat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiset.
  • Kuntoutusta annetaan asianmukaisissa tiloissa.
  • Palveluntuottajalla on tarpeelliset luvat.

Lue lisää kuntoutusrahan yleisistä myöntöedellytyksistä (Henkilöasiakkaat-osio)

Kuntoutuspäätös

Ilmoita kuntoutuspäätöksen tiedot lomakkeella Ilmoitus kuntoutuspäätöksestä KU 114 (pdf). Voit myös antaa vastaavat tiedot vapaamuotoisella selvityksellä. Anna lomake tai selvitys asiakkaalle ja ohjaa asiakasta hakemaan kuntoutusrahaa OmaKelassa.  

Perhekuntoutus

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa sosiaalihuoltolain (päihde-tai riippuvuuskuntoutus), lastensuojelulain tai kehitysvammalain mukaisen perhekuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahaa maksetaan asiakkaalle, ei perheenjäsenille.

Perheenjäsenen tai perheen täytyy olla asiakkaan mukana suurimman osan ajasta. Asiakas voi kuitenkin saada kuntoutusrahaa, vaikka hän osallistuisi perhekuntoutukseen aluksi yksin. Perheen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista osallistua esimerkiksi sellaisen kuntoutuksen alkuun, jossa hoidetaan asiakkaan vaikeaa päihderiippuvuutta.

Lastensuojelulain mukaisen perhekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa voi saada, jos kuntoutus järjestetään laitoksessa. Kuntoutus voi olla ympärivuorokautista tai päivämuotoista. Myös kuntoutukseen sisältyviltä lyhyiltä kotiharjoittelujaksoilta (1–2 päivää) voidaan maksaa kuntoutusrahaa.

Kuntoutusrahaa ei voi saada kuntouttavien asumispalveluiden ajalta eikä asiakkaan kotona järjestetyn perhetyön ajalta.

Sivu päivitetty 29.11.2022