Valtion korvaus kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista

Kela korvaa kunnille ja kuntayhtymille kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksia. Kunta voi saada korvausta, jos se on antanut kiireellistä sosiaalipalvelua kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle, jonka vastaanottopalvelut ovat päättyneet.

Kiireellinen sosiaalipalvelu tarkoittaa

  • ruokaa
  • lääkkeitä
  • hätämajoitusta.

Valtion korvausta voi saada myös julkisen terveydenhuollon palveluiden kustannuksista.

Korvauksen hakeminen

Korvausta haetaan kirjallisesti lomakkeella Valtion korvaus kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista Y 32 (pdf). Kunnan täytyy hakea korvausta 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset syntyvät.

Esimerkki: Korvausta pitää hakea 12 kuukauden kuluessa


Jos kustannukset ovat syntyneet 3.1.2020, korvausta on haettava Kelalta viimeistään 31.1.2021.

Hakemukseen täytyy liittää päätös kiireellisen sosiaalipalvelun antamisesta. Muista mainita päätöksessä sosiaalihuoltolain 12 §.

Jos hakemuksessa esitetyt kustannukset perustuvat useampaan päätökseen, kunta voi liittää hakemukseen vapaamuotoisen listauksen päätöksistä. Listauksesta pitää selvitä päätösten päivämäärät ja mitä sosiaalipalvelua asiakkaalle on myönnetty. Tarvittaessa Kela pyytää kuntaa toimittamaan yksittäisen päätöksen.

Jos kiireellinen sosiaalipalvelu on myönnetty perheelle, kunta täyttää hakemukseen sen henkilön tiedot, jolle päätös on annettu. Lisäksi kunta ilmoittaa muiden perheenjäsenten lukumäärän.

Jos kunta myöntää asiakkaalle maksusitoumuksen ruokaan tai lääkkeisiin, korvausta voi hakea siitä summasta, jonka ruokakauppa tai apteekki laskuttaa kunnalta. Jos kunta on antanut asiakkaalle rahaa ruoan tai lääkkeiden ostamista varten, korvausta voi hakea annetusta summasta.

Esimerkki: Maksusitoumus ruokakauppaan

Kunta on antanut 1.2. asiakkaalle 100 euron maksusitoumuksen ruokakauppaan. Maksusitoumus on voimassa 1.–15.2. Asiakas käyttää maksusitoumuksesta vain 80 euroa 7.2.

Kauppa laskuttaa kunnalta asiakkaan käyttämän 80 euron summan vasta 15.4. Kunta voi hakea Kelasta korvausta 80 euron toteutuneesta kustannuksesta. Sillä ei ole merkitystä, milloin kauppa laskuttaa kuntaa.

Korvauksen maksaminen

Valtion korvaukset maksetaan viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut Kelaan.

Kela maksaa valtion korvausta neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa.

Poikkeustapauksessa Kela voi maksaa valtion korvauksen myös yksittäismaksuna muulloin kuin varsinaisena maksupäivänä. Näin voidaan toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa kunta on ilmoittanut hakemuksessa liian pienen summan ja se tekee asiasta oikaisupyynnön Kelalle. Kela voi maksaa lisäsuorituksen yksittäismaksuna.

Kela käsittelee jokaisen Y 32 -lomakkeen omana hakemuksenaan. Jokaisesta hakemuksesta maksetaan erillinen suoritus, vaikka kunta olisi toimittanut Kelaan useamman lomakkeen kerralla. Kunta voi halutessaan ilmoittaa saman viitteen tai viestitiedon yhteen kokonaisuuteen liittyvissä hakemuksissa, jolloin suoritusten kohdentaminen kunnassa helpottuu. Kunnan ilmoittama viite tai viesti näkyy myönteisessä korvauspäätöksessä.

Päätöksen antaminen

Kela lähettää maksetuista korvauksista koontipäätöksen postitse. Päätös lähetetään maksupäivää seuraavana arkipäivänä. Koontipäätöksellä on tiedot kaikista kyseisenä maksupäivänä maksetuista korvauksista.

Hylkäävät päätökset lähetetään heti hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Esimerkki: Milloin päätös lähetetään kunnalle

Kunta on hakenut samalla hakemuksella korvausta hätämajoituksen ja bussikortin kustannuksista. Kela ratkaisee hakemuksen maaliskuun lopulla. Hylkäävä päätös bussikortin kustannuksesta lähetetään heti ratkaisun yhteydessä maaliskuussa. Korvaus hätämajoituksen kustannuksesta maksetaan seuraavassa maksuerässä kesäkuussa, jolloin lähetetään myös päätös myönnetystä korvauksesta.

Jos kunta on tyytymätön Kelan päätökseen

Jos kunnalla on kysyttävää korvauspäätöksestä, se voi olla yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Jos kunta on tyytymätön Kelan päätökseen, se voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Ohje valituksen tekemiseen on päätöksen liitteenä.

Yhteystiedot valtion korvaukseen liittyvissä kysymyksissä

Kelan kansainvälisten asioiden keskus

  • 020 635 1808 arkisin klo 9–16
  • kymenlaakso.kv@kela.fi

Huomaathan, että sähköpostiviestin lähettäjän tulee huolehtia viestin tietosuojasta, jos se sisältää henkilötietoja.

Lue lisää