Kuntalisän sopimusehdot

Kela maksaa kuntalisää kuntalisäsopimuksen perusteella. Kunnan edustajan täytyy kirjoittaa sopimus Kelan mallisopimuspohjan mukaan.

Kunta valitsee sopimukseen ne ehdot, joiden perusteella kuntalisää maksetaan perheille. Kunta ei voi lisätä sopimukseen omia ehtoja tai muokata niitä.

Mihin tukeen kuntalisä maksetaan

Kunta valitsee ensin, koskeeko kuntalisäsopimus

  • kotihoidon tukea
  • yksityisen hoidon tukea
  • molempia tukia.

Lisäksi kunta valitsee, maksetaanko kuntalisä

  • hoitorahan korotuksena
  • hoitolisän korotuksena
  • molempien korotuksena.

Sen jälkeen kunta valitsee mallisopimuspohjasta ne sopimusehdot, joiden perusteella Kela maksaa kuntalisän. Sopimusehdoista kerrotaan enemmän omilla sivuillaan. Voit käyttää sivuja apunasi, kun luonnostelet sopimusta.

Sopimuksen voimassaolo

Kunta valitsee, solmitaanko sopimus määräajaksi vai toistaiseksi voimassa olevaksi.