Kuntalisän ehdot kotihoidon tuessa

Tällä sivulla kerrotaan niistä sopimusehdoista, joita kunta voi valita Kelan ja kunnan väliseen kuntalisäsopimukseen. Ehdot koskevat kotihoidon tukeen maksettavaa kuntalisää.

Kunta voi valita ehdoista yhden tai useampia. Jos kunta haluaa maksaa kuntalisää kaikille kotihoidon tukea saaville perheille, sen ei tarvitse valita mitään ehtoja maksamiselle.

Kuntalisän määrä kotihoidon tuessa

Kunta valitsee, maksaako Kela kotihoidon tukeen kuntalisää lapsen iän vai lasten lukumäärän perusteella.

Jos kunta maksaa kuntalisää hoitolisän korotuksena, kunta päättää, mikä on se hoitolisän minimimäärä, johon lisä maksetaan.

Lapsen hoitajaa koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, se rajaa kuntalisän maksamista sen perusteella, kuka perheen lasta hoitaa.

Kunta valitsee jommankumman alla olevista vaihtoehdoista:

  • Kela maksaa kotihoidon tuen kuntalisää siitä lapsesta, jota vanhempi hoitaa. Sillä ei ole väliä, kuka hoitaa perheen muita lapsia, joista maksetaan kotihoidon tukea.
  • Kela maksaa kuntalisää vain, jos vanhemman hoidossa on kaikki perheen lapset, joista maksetaan kotihoidon tukea. Jos perheessä on esiopetusikäinen lapsi, hän voi kuitenkin osallistua esiopetukseen. Jos tällä lapsella on esiopetuksen lisäksi kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, Kela ei maksa kuntalisää kenestäkään perheen lapsesta.

Hoitomuotoa koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela maksaa kuntalisää vain, jos kaikki perheen lapset kuuluvat kotihoidon tuen piiriin.

Kela ei siis maksa kuntalisää, jos

  • jostakusta lapsesta maksetaan yksityisen hoidon tukea
  • jollakin lapsista on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Lapsen ikää koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela maksaa kuntalisän vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

Vanhempainpäivärahakautta koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela ei maksa kotihoidon tuen kuntalisää, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

  • äitiysraha
  • erityisäitiysraha
  • isyysraha
  • vanhempainraha
  • osittainen vanhempainraha.