Kuntalisän ehdot yksityisen hoidon tuessa

Tällä sivulla kerrotaan niistä sopimusehdoista, joita kunta voi valita Kelan ja kunnan väliseen kuntalisäsopimukseen. Ehdot koskevat yksityisen hoidon tukeen maksettavaa kuntalisää.

Kunta voi valita yhden tai useampia ehdoista. Jos kunta haluaa maksaa kuntalisää kaikille yksityisen hoidon tukea saaville perheille, sen ei tarvitse valita mitään ehtoja maksamiselle.

Kuntalisän määrä yksityisen hoidon tuessa

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaan. Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella.

Varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Kunta valitsee yhden seuraavista vaihtoehdoista:

 • Kuntalisän määrä on sama kaikista lapsista riippumatta varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta. Tällöin kunta täyttää vain mallisopimuspohjan taulukon 1.
 • Kuntalisän määrä on erisuuruinen lapsista, joiden varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, kuin lapsista, joiden varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa. Tällöin kunta täyttää mallisopimuspohjan taulukot 1 ja 2.
 • Kuntalisää ei makseta ollenkaan lapsista, joiden varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa. Tällöin kunta täyttää mallisopimuspohjan taulukon 1. Lisäksi kunta kirjaa sopimukseen ehdon siitä, että kuntalisää ei makseta lapsista, joilla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuteen.

Jos kunta maksaa kuntalisää hoitolisän korotuksena, kunta päättää, mikä on se hoitolisän minimimäärä, johon kuntalisä maksetaan.

Lapsen hoitoaikaa koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela maksaa kuntalisää vain, jos lapsen hoitoaika on yli 20 tuntia viikossa.

Huomaa, että hoitoaika ja varhaiskasvatusoikeuden laajuus eivät ole sama asia. Lapsen hoitoajasta sopivat perhe ja yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen viikoittaiseksi hoitoajaksi voidaan siis sopia yli 20 tuntia viikossa, vaikka lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuus olisi enintään 20 tuntia viikossa.

Jos kunta on valinnut sopimukseen sekä hoitoaikaa koskevan ehdon että eri määrät varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaan se tarkoittaa, että

 • Kela maksaa suurempaa kuntalisää niille perheille, joissa sekä varhaiskasvatusoikeus että sovittu hoitoaika ovat yli 20 tuntia viikossa.
 • Kela maksaa pienempää kuntalisää niille perheille, joiden varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa. Sovitun hoidon tuntimäärällä ei ole merkitystä, sillä Kela tarkastelee näiden lasten osalta ainoastaan varhaiskasvatusoikeuden laajuutta.
 • Kela ei maksa kuntalisää ollenkaan niille perheille, joiden varhaiskasvatusoikeuden laajuus on yli 20 tuntia viikossa, mutta viikoittainen hoitoaika ei ylitä 20 tuntia. Kummankin ehdoista on täytyttävä, jotta kuntalisää maksetaan.

Hoitomuotoa koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela maksaa kuntalisää vain, jos kaikki perheen lapset kuuluvat yksityisen hoidon tuen piiriin.

Kela ei siis maksa kuntalisää, jos

 • jostakusta lapsesta maksetaan kotihoidon tukea
 • jollakin lapsista on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Vanhempainpäivärahakautta koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela ei maksa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

 • äitiysraha
 • erityisäitiysraha
 • isyysraha
 • vanhempainraha
 • osittainen vanhempainraha.

Kesäaikaa koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela ei maksa kuntalisää heinäkuulta.

Esiopetusikäisiä lapsia koskeva ehto

Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela ei maksa kuntalisää lapsesta, joka osallistuu esiopetukseen. Esiopetuskausi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.5.