Kuntoutusraha perhekuntoutuksen ajalta

Kuntoutusrahan yleisten myöntöedellytysten täyttyessä kuntoutusrahaa voidaan maksaa perhekuntoutuksen ajalta, joka järjestetään päihdehuoltolain, lastensuojelulain tai kehitysvammalain mukaan. Lisäksi kuntoutuksen tulee täyttää kuntoutustoiminnalle yleisesti asetetut vaatimukset:

  • kuntoutusta antavat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt
  • palveluita annetaan asianmukaisissa tiloissa ja
  • palveluntuottajalla on tarpeelliset luvat toiminnan harjoittamiseen.

Kuntoutusrahaa maksetaan lapsen huoltajalle, joka osallistuu kuntoutukseen muun perheen kanssa samanaikaisesti.

Päihdehuoltolain mukainen perhekuntoutus

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa päihdehuoltolain mukaisen perhekuntoutuksen ajalta. Kuntoutujan ja perheenjäsenen on osallistuttava kuntoutukseen samanaikaisesti, jotta Kela voi myöntää sen ajalta kuntoutusrahan. Perhekuntoutukseksi voidaan kuitenkin perustelluista syistä katsoa tilanne, jossa kuntoutuja osallistuu kuntoutukseen osan ajasta yksin esimerkiksi vaikean päihderiippuvuuden vuoksi. Tällöinkin pääosan kuntoutuksesta tulee toteutua koko perheen osallistuessa siihen.

Perhekuntoutus avohuollon tukitoimena

Kuntoutusraha voidaan myöntää kunnan järjestämän perhekuntoutuksen ajalle, joka järjestetään lastensuojelulain 36 §:n tai 37 § mukaisena avohuollon tukitoimena. Kuntouttava sijoitus voi toteutua esimerkiksi lastensuojelulaitoksessa tai päihdehuollon hoitolaitoksessa, jossa on mahdollisuus perhekuntoutuspalveluihin.

Kehitysvammalain mukainen perhekuntoutus

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella järjestetyn perhekuntoutuksen ajalta. Tällöin edellytetään, että kuntoutuja ja perheenjäsen osallistuvat kuntoutukseen samanaikaisesti.

Lue lisää