Kuntoutusraha vammaispalvelulain mukaisen sopeutumisvalmennuksen ajalta

Kuntoutusrahan yleisten myöntöedellytysten täyttyessä kuntoutusraha voidaan myöntää vammaispalvelulain 8 § mukaisen sopeutumisvalmennuksen ajalta.

Myös sopeutumisvalmennukseen osallistuvalla omaisella voi olla oikeus kuntoutusrahaan. Omaisen tai muun läheisen kuntoutusrahan maksamista koskevat kuntoutusrahan yleiset periaatteet. Kuntoutukseen osallistuvan omaisen tai muun läheisen tulee olla 16–67-vuotias ja estynyt tekemästä työtään kuntoutukseen osallistumisen vuoksi.

Lue lisää