Etuuden maksaminen kunnalle

Tällä sivulla on tietoa siitä, missä tilanteissa Kela voi maksaa asiakkaan etuuden kunnan tilille.

Maksuvaatimukset muuttuvat hyvinvointialueiden myötä

Vuoden 2023 alusta alkaen Kela maksaa etuuksia hyvinvointialueille maksuvaatimusten perusteella. Kela maksaa automaattisesti hyvinvointialueille kuuluvat, kuntien aiemmin saamat etuudet. Hyvinvointialueen pitää toimittaa Kelaan tarvittavat tiedot ajoissa.

Lue lisää: Etuuksien maksaminen maksuvaatimuksen perusteella

Asiakkaan etuuden maksaminen kunnalle maksuvaatimuksen perusteella

Maksuvaatimus on kunnan esitys siitä, että Kela maksaa kuntalaiselle kuuluvan etuuden kunnalle. Maksuvaatimus perustuu aina lakiin.

Etuuden maksaminen kunnalle maksuvaatimuksen perusteella ei edellytä etuudensaajan suostumusta. Kela kuitenkin kuulee etuudensaajaa ennen päätöksen tekemistä.

Muista maksuvaatimusta tehdessäsi seuraavat asiat:

  • Maksuvaatimuksessa on ilmoitettava, mihin lakipykälään maksuvaatimus perustuu. Ilmoita lakipykälä myös vapaamuotoisissa maksuvaatimuksissa.
  • Tee maksuvaatimus kirjallisesti. Et voi tehdä maksuvaatimusta suullisesti esimerkiksi puhelinpalvelussa.
  • Kun maksuvaatimus päättyy, ilmoita siitä Kelaan mahdollisimman pian. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Katso ohjeet maksuvaatimuksen tekemiseen eri tilanteissa:

Asiakkaan etuuden maksaminen kunnan välitystilille

Välitystili on kunnan tili, jolle asiakkaan etuus voidaan maksaa.

Välitystilin käyttö perustuu kunnan ja asiakkaan keskinäiseen sopimukseen. Se edellyttää siis asiakkaan suostumusta.

Ilmoituksen etuuden maksamisesta kunnan välitystilille voi etuudesta riippuen tehdä joko kunta tai asiakas itse. Kysy tarvittaessa lisäohjeita viranomaislinjalta.

Etuus maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille myös silloin, jos asiakas itse ilmoittaa tilinumerokseen kunnan välitystilin numeron.

Tiedot maksuista voit tarkistaa Etuustietopalvelu Kelmusta.

Virho-järjestelmä

Osa kunnista on ottanut käyttöön Virho-järjestelmän, jonka kautta kunnat hoitavat asiakkaiden raha-asioita. Näissä kunnissa Virho-tili korvaa välitystilit.