Etuudensaaja on laitoshoidossa tai perhehoidossa

Kunta voi periä Kelan maksaman etuuden itselleen, jos etuudensaaja on kunnan järjestämässä laitoshoidossa, laitoshuollossa tai perhehoidossa.

Maksuvaatimus perustuu asiakasmaksulain 14. pykälään. Tee maksuvaatimus seuraavan ohjeen mukaisesti.

Etuustietopalvelu Kelmu

Voit tehdä maksuvaatimuksen sosiaalitoimen etuustietopalvelu Kelmussa. Kelmuun kirjaudutaan Katso-tunnuksilla.

Kirjaudu palveluun
 1. Tee maksuvaatimus etuustietopalvelu Kelmussa. Kirjaudu Kelmuun Katso-tunnuksilla.
 2. Maksuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Tee vapaamuotoinen maksuvaatimus kirjallisesti. Kirjoita maksuvaatimukseen
  • lakipykälä, johon maksuvaatimus perustuu (asiakasmaksulain 14. pykälä)

  • etuus, johon vaatimus kohdistuu

  • ajanjakso, jolta etuus peritään

  • perittävä määrä.

 3. Tee maksuvaatimus vähintään 2 viikkoa ennen etuuden maksupäivää. Tarkista etuuksien maksupäivät (Henkilöasiakkaat-osio).
 4. Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Voit myös täyttää ja tulostaa Ilmoituksen etuuden maksamisesta kunnalle EV 255 (pdf). Postita maksuvaatimus Kelaan. Katso postiosoitteet.

Lue lisää