Kotihoidontuen maksaminen kunnalle

Kunta voi vaatia kotihoidon tuen maksamista itselleen, jos kotihoidon tuen saaja on kunnan kustantamassa laitoshoidossa. Kotihoidon tuen voi vaatia siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää. Tukea ei makseta, jos kotihoidon tuen saajan lisäksi myös lapsi on kunnan järjestämässä laitos- tai perhehoidossa, joka kestää yli 3 kuukautta.

Hae kotihoidon tuen maksamista kunnalle asiakasmaksulain 14. pykälän perusteella.

Etuustietopalvelu Kelmu

Tee kotihoidontuen maksuvaatimus etuustietopalvelu Kelmussa.

Kirjaudu palveluun

Näin teet maksuvaatimuksen kotihoidontuesta

 1. Tee maksuvaatimus etuustietopalvelu Kelmussa. Kirjaudu Kelmuun Suomi.fi-tunnistuksella.
 2. Voit tehdä maksuvaatimuksen myös vapaamuotoisesti. Tee vapaamuotoinen maksuvaatimus kirjallisesti. Kirjoita maksuvaatimukseen
  • lapsen huoltajan nimi ja henkilötunnus
  • lakipykälä, johon maksuvaatimus perustuu (asiakasmaksulain 14. pykälä)
  • sen kunnan tai kuntayhtymän tiedot, jolle tuki maksetaan
  • asiaa hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero
  • ajanjakso, jota maksuvaatimus koskee
  • allekirjoitus.
 3. Tee maksuvaatimus viimeistään 2 viikkoa ennen kotihoidontuen maksupäivää. Tuen maksupäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä.

 4. Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Voit myös täyttää ja tulostaa Ilmoituksen etuuden maksamisesta kunnalle EV 255 (pdf). Postita maksuvaatimus Kelaan. Katso postiosoitteet (Henkilöasiakkaat-osio).

Lue lisää