Lapsilisän maksaminen kunnalle

Kunta voi tehdä esityksen lapsilisän maksamisesta itselleen seuraavin perustein:

 • Lapsi on kunnan kustantamassa laitos- tai perhehoidossa, joka kestää yli 1 kuukauden (lapsilisälain 11. pykälä 1. momentti).
 • Erityisen painavasta syystä, kun lapsen etu niin vaatii (lapsilisälain 12. pykälä 2. momentti). Erityisen painavia syitä ovat esimerkiksi lapsen elatuksen tai asumisen vaarantuminen.
 • Henkilö, jolle lapsilisää maksetaan, saa kunnan tai kuntayhtymän järjestämää tehostettua palveluasumista, perhehoitoa, laitoshoitoa tai laitospalvelua (asiakasmaksulain 14. pykälä).

Huomaa, että kunta voi tehdä maksuvaatimuksen ainoastaan maksussa olevasta lapsilisästä. Lapsilisä maksetaan yleensä isälle, äidille tai muulle huoltajalle. Maksuvaatimus tehdään sen henkilön henkilötunnuksella, kenelle etuus maksetaan.

Jos lapsilisä on maksettu perhehoitajalle

Jos Kela on maksanut lapsilisää perhehoitajalle, jolta lapsi siirtyy kunnan kustantamaan laitoshoitoon, kunta ei voi tehdä maksuvaatimusta perhehoitajalle maksettavasta lapsilisästä.

Kela lopettaa lapsilisän maksamisen perhehoitajalle, ja lapsen huoltajan on haettava lapsilisää itselleen. Sen jälkeen kunta voi tehdä maksuvaatimuksen lapsilisästä. Maksuvaatimus tehdään huoltajan henkilötunnuksella.

Tarvittaessa kunta voi kehottaa lapsen huoltajaa hakemaan lapsilisää. 

Lue lisää lapsilisästä (Henkilöasiakkaat-osio).

Näin teet maksuvaatimuksen lapsilisästä

Peruste: Lapsi on laitos- tai perhehoidossa tai erityisen painava syy

 1. Täytä ja tulosta lomake Kunnan esitys lapsilisän maksamisesta LL 2 (pdf).
 2. Postita lomake Kelaan. Katso postiosoitteet (Henkilöasiakkaat-osio).
 3. Voit tehdä maksuvaatimuksen myös vapaamuotoisesti. Tee vapaamuotoinen maksuvaatimus kirjallisesti. Kirjoita maksuvaatimukseen
  • lapsilisän saajan tai lapsen vanhemman nimi ja henkilötunnus

  • lakipykälä, johon maksuvaatimus perustuu (lapsilisälain 11. pykälä 1. momentti tai lapsilisälain 12. pykälä 2. momentti)

  • sen kunnan tai kuntayhtymän tiedot, jolle tuki maksetaan

  • asiaa hoitavan nimi ja puhelinnumero

  • ajanjakso, jota vaatimus koskee

  • allekirjoitus.

 4. Tee maksuvaatimus viimeistään 2 viikkoa ennen lapsilisän maksupäivää. Lapsilisän maksupäivä on kuukauden 26. päivä. Jos maksupäivä on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai niiden jälkeisenä päivänä (esim. maanantaina), lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.
 5. Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Peruste: Lapsen huoltaja on laitos- tai perhehoidossa

 1. Tee maksuvaatimus etuustietopalvelu Kelmussa. Kirjaudu Kelmuun Suomi.fi-tunnistuksella.
 2. Maksuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Tee vapaamuotoinen maksuvaatimus kirjallisesti. Kirjoita maksuvaatimukseen
  • lapsilisän saajan tai lapsen vanhemman nimi ja henkilötunnus

  • lakipykälä, johon maksuvaatimus perustuu (asiakasmaksulain 14. pykälä)

  • sen kunnan tai kuntayhtymäntiedot, jolle tuki maksetaan

  • asiaa hoitavan nimi ja puhelinnumero

  • ajanjakso, jota maksuvaatimus koskee

  • lapsen/lasten nimi

  • allekirjoitus.

 3. Tee maksuvaatimus viimeistään 2 viikkoa ennen lapsilisän maksupäivää. Lapsilisän maksupäivä on kuukauden 26. päivä. Jos maksupäivä on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai näiden jälkeisenä päivänä (esim. maanantaina), lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.
 4. Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Voit myös täyttää ja tulostaa Ilmoituksen etuuden maksamisesta kunnalle EV 255 (pdf). Postita maksuvaatimus Kelaan. Katso postiosoitteet (Henkilöasiakkaat-osio).

Lue lisää