Vanhempainpäivärahojen maksaminen kunnalle

Kunta voi vaatia vanhempainpäivärahojen maksamista itselleen, jos tuen saaja on kunnan kustantamassa laitos- tai perhehoidossa. Vanhempainpäivärahojen maksamista kunnalle voi vaatia siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää.

Hae vanhempainpäivärahojen maksamista kunnalle asiakasmaksulain 14. pykälän perusteella.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

 • äitiysraha
 • erityisäitiysraha
 • isyysraha
 • vanhempainraha
 • osittainen vanhempainraha.

Työnantajan päivärahaoikeuden vaikutus

Jos työnantaja maksaa vanhempainpäivärahan saajalle palkkaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta, työnantajalla on oikeus päivärahaan. Kunta ei saa vanhempainpäivärahaa itselleen palkanmaksun ajalta.

Etuustietopalvelu Kelmu

Voit tehdä vanhempainpäivärahojen maksuvaatimuksen etuustietopalvelu Kelmussa.

Kirjaudu palveluun

Näin teet maksuvaatimuksen vanhempainpäivärahoista

 1. Tee maksuvaatimus etuustietopalvelu Kelmussa. Kirjaudu Kelmuun Suomi.fi-tunnistuksella.
 2. Voit tehdä maksuvaatimuksen myös vapaamuotoisesti. Tee vapaamuotoinen maksuvaatimus kirjallisesti. Kirjoita maksuvaatimukseen
  • etuuden saajan nimi ja henkilötunnus
  • lakipykälä, johon maksuvaatimus perustuu (asiakasmaksulain 14. pykälä)
  • sen kunnan tai kuntayhtymän tiedot, jolle tuki maksetaan
  • asiaa hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero
  • ajanjakso, jota maksuvaatimus koskee
  • allekirjoitus.
 3. Tee maksuvaatimus viimeistään 2 viikkoa ennen vanhempainpäivärahan maksupäivää.
 4. Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Voit myös täyttää ja tulostaa Ilmoituksen etuuden maksamisesta kunnalle EV 255 (pdf). Postita maksuvaatimus Kelaan. Katso postiosoitteet (Henkilöasiakkaat-osio).

Vanhempainpäivärahojen maksaminen

Äitiysraha ja erityisäitiysrahaa maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksuerissä. Äitiysrahan ensimmäinen maksuerä on kuitenkin 30 arkipäivää.

Vanhempainraha maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksuerissä. Vanhempainrahan viimeinen erä maksetaan kauden päätyttyä.

Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin.

Isyysraha maksetaan jälkikäteen yhdeltä tai useammalta isyysvapaajaksolta kerrallaan.

Lue lisää