Vammaisetuuden maksaminen kunnalle

Kunta voi tietyissä tilanteissa vaatia vammaistuen maksamista suoraan kunnalle tai kunnan hyväksymälle henkilölle.

Vammaisetuuksia ovat

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki.

16 vuotta täyttäneen vammaistuen ja eläkettä saavan hoitotuen maksaminen kunnalle

Kunta voi esittää 16 vuotta täyttäneen vammaistuen tai eläkettä saavan hoitotuen maksamista kunnalle

Alle 16-vuotiaan vammaistuen maksaminen kunnalle

Kela voi maksaa tuen kunnalle, jos

 • kunta on järjestänyt tukea saavalle lapselle laitos- tai perhehoitoa (asiakasmaksulain 14 pykälä)
 • Kela arvioi, ettei tukea ole tarkoituksenmukaista maksaa lapsen huoltajalle, edunvalvojalle tai henkilölle, jonka hoitoon lapsi on yksityisesti sijoitettu (vammaisetuuslain pykälä 27.2).

Kela voi maksaa tuen kunnan hyväksymälle henkilölle, jos

 • lapsi on sijoitettu yksityisesti tämän hoitoon (vammaisetuuslain pykälä 27.1). Sijoituksesta tulee olla kunnan päätös.
 • Kela arvioi, ettei tukea ole tarkoituksenmukaista maksaa lapsen huoltajalle, edunvalvojalle tai henkilölle, jonka hoitoon lapsi on yksityisesti sijoitettu (vammaisetuuslain pykälä 27.2).

Maksaminen kunnalle edellyttää, että vammaistuki on myönnetty etuuteen oikeutetulle henkilölle.

Tee perimisilmoitus sen henkilön henkilötunnuksella, jolle etuus maksetaan.

Näin ilmoitat alle 16-vuotiaan vammaistuen maksamisesta kunnalle

Tee ilmoitus Kelaan kirjallisesti. Ilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.

 1. Täytä ja tulosta lomake Esitys - Alle 16-vuotiaan vammaistuen maksaminen Y 241L (pdf).
 2. Postita lomake Kelan vakuutuspiiriin. Katso vakuutuspiirien postiosoitteet (Henkilöasiakkaat-osio).
 3. Voit ilmoittaa etuuden maksamisesta kunnalle tai kunnan hyväksymälle henkilölle myös vapaamuotoisesti. Tee vapaamuotoinen ilmoitus kirjallisesti. Vapaamuotoisessa ilmoituksessa tulee olla
  • sen lapsen nimi ja henkilötunnus, jota esitys koskee
  • sen kunnan tiedot, joka esityksen tekee
  • lakipykälä, johon maksuvaatimus perustuu ja perustelut kunnan esitykselle
  • tilinumero, jolle vammaistuki maksetaan
  • maksunsaajaksi ehdotettavan henkilön allekirjoitus
  • asiaa kunnassa hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero.

Lue lisää