Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Tutustu kurssitarjontaan

Kuntoutuskurssihausta löydät Kelan kuntoutuksena järjestämät kurssit esimerkiksi ajanjakson tai sairauden mukaan lajiteltuna.

Kuntoutuskurssihakuun

Kela järjestää myös sairausryhmäkohtaisia sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on ylläpitää työ- ja toimintakykyä. Sopeutumisvalmennuskurssi tukee kuntoutujan toimintakykyä sairastumisen tai vammautumisen muuttamassa elämäntilanteessa silloin, kun tarvitaan laaja-alaista tukea terveydenhuollosta saadun tiedon ja neuvonnan lisäksi. Kuntoutuskurssin tavoitteena on kuntoutujan fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen työ-, opiskelu- tai toimintakyvyn kohentaminen sekä aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen arjessa. 

Kurssille osallistuvan kuntoutujan tulee selviytyä ryhmämuotoisesti järjestetystä ohjelmasta. Jos kuntoutujalla on laaja-alainen oireisto tai hänen tilanteensa muutoin vaatii enemmän yksilöllisyyttä kuin kurssiohjelman kannalta on mahdollista, silloin ensisijainen kuntoutusmuoto on moniammatillinen yksilöllinen kuntoutusjakso.

Tarkempia tietoja eri sairausryhmille järjestettävistä kuntoutuskursseista löytyy kuntoutuskurssihausta.

Lue lisää