KIILA-kuntoutuksen täsmennetty ohje äkillisestä sairastumisesta kuntoutuksen alku- ja loppuvaiheessa

KIILA-kuntoutuksen 1.1.2020 alkaen voimassa olevassa palvelukuvauksen yleisessä osassa kohdassa 4.2.3 kuntoutuskustannusten laskuttaminen ja maksaminen on kuvattu, missä tilanteissa palveluntuottaja voi laskuttaa kuntoutuskustannukset Kelalta.

Äkillinen sairastuminen

Ohjeen mukaan kuntoutujan äkillisen sairastumisen johdosta maksetaan vain sairastumisen ensimmäisestä päivästä. Jos äkillinen sairastumispäivä korvataan palveluntuottajalle, kuntoutusta ei korvata eikä järjestetä uudelleen.

KIILA-kuntoutuksessa asiakkaan osallistuminen alku- ja loppuvaiheeseen on asiakkaan kuntoutumisen etenemisen kannalta keskeistä.

 • alkuvaihe (= kuntoutujan lähtötilanteen arviointi; yksilöllinen avopäivä/avovuorokausi ja palvelun-tuottajan asiantuntijan käyntikerta) koostuu toteutettavista yksilöllisistä avopäivis-tä/avovuorokausista ja asiantuntijan käyntikerroista  
 • loppuvaihe (=kuntoutujan päätöstilanteen arviointi; kuntoutujan yksilöllinen käyntikerta) koostuu kuntoutujan käyntikerroista

Jos kuntoutusta ei voida toteuttaa KIILA-kuntoutuksen alku- ja loppuvaiheessa äkillisestä sairastumisesta johtuen ko. sairastumispäivänä eikä kuntoutusta keskeytetä, kuntoutuspäivän tapaaminen tai käynti voidaan siirtää pidettäväksi myöhemmin uudelleen järjestettävänä tapaamisena tai käyntinä. Kela korvaa näissä tilanteissa poikkeuksellisesti myös tämän äkillisestä sairastumisesta johtuvan uudelleen järjes-tettävän kuntoutuspäivän tapaamisen tai käynnin, jolloin kuntoutus tosiasiassa toteutetaan.  

Uudelleen järjestettävän kuntoutuksen toteutus

Alkuvaiheen uudelleen järjestettävä tapaaminen/käynti on pidettävä ennen ensimmäistä ryhmäjaksoa.  Loppuvaiheessa noudatetaan samaa menettelyä huomioiden se, että päätösvaiheen käynti toteutuu viimeistään 2 kuukauden kuluessa viimeisestä ryhmäjakson tai yksilöllisen valmennuksen käyntikerrasta.

Laskutusmenettely kuntoutujan sairastuessa äkillisesti KIILA-kuntoutuksen alku- ja/tai loppuvaiheessa

Laskutus tehdään äkillisen sairastumisen yhteydessä seuraavia hintaliitteen mukaisia hintalajeja käyttäen:

Alkuvaiheen lähtötilanteen arviointi: kuntoutujan yksilöllinen avovuorokausi ja palveluntuottajan asiantuntijan käyntikerta

Alkuvaiheen lähtötilanteen arvioinnissa käytettäviä hintalajeja, jos kyseessä on edellä mainittu tilanne.

 • Yksilöllinen avovuorokausi (=asiakkaan yksilöllinen avopäivä)
  • Yksilöllinen avovuorokausi xxx,xx e/vrk, KIILA-kurssin tai KIILA-yksilöpalvelun hinta
   • Tämä hinta korvataan äkilliseltä sairastumispäivältä.  
   • Tämä hinta korvataan, kun uudelleen järjestettävä päivä toteutetaan myöhemmin ennen ensimmäistä ryhmäjaksoa palvelukuvauksen mukaisesti palveluntuottajan tiloissa.
 • Asiantuntijan käyntikerta kuntoutujan työpaikalla (3-4 h)                                                          
  • Käynti, asiantuntija ilman matkoja 150,00 e/vrk
   • Tämä hinta korvataan äkilliseltä sairastumispäivältä, jos asiantuntijan käynti oli alun perin tarkoitus tehdä työpaikalle.
   • Tämä hinta korvataan, mikäli asiantuntija toteuttaa uudelleen järjestettävän käynnin ja samassa paikassa toteutuu kaksi käyntikertaa, korvataan ensimmäisen asiakkaan osalta matkan perusteella määräytyvä kiinteä hinta ja toisen asiakkaan osalta korvataan käyntikerta ilman matkoja. Uudelleen järjestettävä käynti tulee toteuttaa ennen ensimmäistä ryhmäjaksoa palvelukuvauksen mukaisesti.
  • Käynnit, matkat alle 100 km* (220 e/vrk), matkat 100-300 km (430,00 e/vrk) ja yli 300 km (530 e/vrk)  
   • Näitä hintoja ei korvata äkilliseltä sairastumispäivältä.
   • Näitä hintoja korvataan myöhemmin uudelleen järjestettävänä käyntinä, jos äkillisen sairastumispäivän korvaava työpaikkakäynti tehdään työpaikalle. Uudelleen järjestettävä käynti tulee toteuttaa ennen ensimmäistä ryhmäjaksoa palvelukuvauksen mukaisesti.

                                                                            

 • Asiantuntijan käyntikerta videoneuvotteluna tai kuvapuheluna (1-2 h) 80,00 e/kerta
  • Tämä hinta korvataan äkilliseltä sairastumispäivältä, jos käynnin oli alun perin tarkoitus toteutua videoneuvotteluna tai kuvapuheluna.
  • Tämä hinta korvataan, jos työpaikkakäynti toteutetaan myöhemmin uudelleen järjestettynä etänä. Uudelleen järjestettävä käynti tulee toteuttaa ennen ensimmäistä ryhmäjaksoa palvelukuvauksen mukaisesti.

Loppuvaiheen päätöstilanteen arviointi: kuntoutujan käyntikerta

Loppuvaiheen päätöstilanteen arvioinnissa käytettäviä hintalajeja, jos kyseessä on edellä mainittu tilanne.

 • Kuntoutujan yksilöllisen valmennuksen ja päätöstilanteen yksilöllinen käyntikerta palveluntuottajan tiloissa (3-4 h) 150,00 e /käyntikerta
  • Tämä hinta korvataan äkilliseltä sairastumispäivältä, jos päätösvaiheen yksilöllinen käyntikerta oli alun perin tarkoitus toteutua palveluntuottajan tiloissa.
  • Tämä hinta korvataan, kun uudelleen järjestettävä yksilöllinen käyntikerta toteutetaan myöhemmin palvelukuvauksen mukaisesti palveluntuottajan tiloissa. Käynti tulee toteutua viimeistään 2 kuukauden kuluessa viimeisestä ryhmäjakson tai yksilöllisen valmennuksen käyntikerrasta.
 • Kuntoutujan yksilöllinen käyntikerta videoneuvotteluna tai kuvapuheluna (1-2 h) 80,00 e/kerta
  • Tämä hinta korvataan äkilliseltä sairastumispäivältä, jos käynnin oli alun perin tarkoitus toteutua videoneuvotteluna tai kuvapuhepuheluna
  • Tämä hinta korvataan, kun kuntoutujan yksilöllinen käyntikerta toteutetaan myöhemmin uudelleen järjestettävänä videoneuvotteluna tai kuvapuheluna. Käynti tulee toteutua viimeistään 2 kuukauden kuluessa viimeisestä ryhmäjakson tai yksilöllisen valmennuksen käyntikerrasta.

Toimintaohjeet laskutukseen

Kun kyse on uudelleen järjestettävästä alkuvaiheessa toteutettavasta kuntoutujan yksilöllisestä avovuorokaudesta tai asiantuntijan käyntikerrasta tai loppuvaiheessa toteutettavasta kuntoutujan käyntikerrasta, joiden kustannukset Kela poikkeuksellisesti korvaa,

 • merkitse laskuun selkeästi päivämäärät, hintalajit ja kustannukset sekä lisätietona perustelut:
  • kuntoutujan äkillinen sairastumispäivä eli kuntoutuspäivä/käyntikerta, joka ei sairastumisen vuoksi toteutunut
  • uudelleen järjestetty kuntoutuspäivä/käyntikerta, jolloin kuntoutus tosiasiassa toteutettiin.

Voimassaolo

Tämä ohje tulee voimaan 1.5.2022 alkaen ja koskee 1.5.2022 jälkeen tapahtuneita äkillisiä sairastumispäiviä ja niiden uudelleen järjestämistä ja korvaamista.