Yksilö- perhe-, pari- ja ryhmäpsykoterapian toteuttaminen reaaliaikaisena etäkuntoutuksena

Kuntoutuspsykoterapian yksilöpsykoterapiaa on ollut mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena jo jonkin aikaa.  Jatkossa myös perhe-, pari- ja ryhmäpsykoterapiaa voidaan toteuttaa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena.

Reaaliaikaisessa etäkuntoutuksessa terapiaistunnot toteutuvat  kuvallisen yhteyden välityksellä siten, että asiakas tai asiakkaat ja palveluntuottaja ovat samanaikaisesti yhteydessä toisiinsa.
Kuntoutuspsykoterapia tulee aina aloittaa kasvokkaisilla tapaamisilla. Näitä kasvokkaisia terapiatapaamisia on oltava vähintään kaksi. Koronavirusepidemian aikana etäkuntoutus on mahdollista aloittaa poikkeuksellisesti ilman kasvokkaisia tapaamisia.

Kuntoutuspsykoterapiaa (yksilö-, perhe-, pari ja ryhmäpsykoterapia) on mahdollista toteuttaa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena edellyttäen, että:

  • asiakkaat tietävät terapian aloittaessaan, että terapia toteutuu pääosin reaaliaikaisena etäkuntoutuksena ja terapiakerta on yhtä pitkä kuin kasvokkaisessa tapaamisessa
  • asiakas (yksilöterapia), molemmat puolisot (paripsykoterapia), jokainen perheenjäsen (perheterapia) tai jokainen ryhmän jäsen (ryhmäterapia) on halukas osallistumaan reaaliaikaiseen etäkuntoutukseen
  • jokaisella terapiaan osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus ja tekniset valmiudet osallistua etäkuntoutukseen
  • jokaisella terapiaan osallistuvalla on mahdollisuus käyttää tilaa, josta hän voi osallistua etäkuntoutukseen yksityisyydensuoja huomioiden ja
  • asiakkailla on mahdollisuus myös kasvokkaisiin tapaamisiin terapian kuluessa.

Terapeutin tulee huolehtia siitä, että hänellä on ajantasainen toimintamalli reaaliaikaisen etäkuntoutuksen aikaisia hätätilanteita varten esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas etäyhteyden päässä ahdistuu tai saa paniikkikohtauksen (asiakasturvallisuus).  
Lisäksi hänelle tulee olla toimintamalli tilanteeseen, jossa asiakkaalla tai asiakkailla on teknisiä haasteita, ettei terapia-aikaa mene teknisten ongelmien ratkomiseen.

Terapeutin pitää huolehtia siitä, että jokaisen asiakkaan kohdalla tietoturva on Valviran ohjeiden mukainen ja asiakkaiden yksityisyydensuoja säilyy.

Kuntoutuspsykoterapian korvaaminen etäkuntoutuksena ulkomaille edellyttää, että ulkomailla opiskeleva tai työskentelevä asiakas on edelleen vakuutettuna Suomessa. Terapeutin tulee aina työskennellä Suomessa.

Kuntoutuspsykoterapian arviointiprosessiin ja lääkärinlausuntoihin liittyviä ohjeita on päivitetty

Kuntoutuspsykoterapia-arvioita tehdessä kiinnitetään jatkossa huomiota kategoristen käyntimäärien sijaan siihen, että kuntoutuspsykoterapia-arvio on tehty huolellisesti, myös asiakkaan valmiudet huomioiden ja lääkärinlausunnossa on hakemuksen ratkaisemiseksi riittävät tiedot.

Asiasta on järjestetty koulutus terveydenhuollolle 28.10. 2020. Kelan verkkosivuille on päivitetty ohje lääkärinlausunnon laatimiseen.