Hinnoissa ja hintalajeissa tapahtuu muutoksia 1.11.2022 alkavan uuden sopimuskauden kursseissa

Kelan vuonna 2022 hankittavien 1.11.2022 alkavan uuden sopimuskauden kurssien hintoihin ja hintalajeihin on tulossa muutoksia. Näiden kurssien hintalajien nimet muuttuvat tai tarkentuvat jonkin verran. Uusia hintalajeja tulee ja osaa kiinteistä hinnoista korotetaan.

Muutokset eivät koske takautuvasti aiemmin hankittuja kurssipalveluja. Muutosten taustalla on yleistä hintatason muutosta, Kelan tekemiä selvityksiä ja palveluntuottajien huomioita hintoja koskien. Palveluntuottajien näkemyksiä kuultiin Kelan tekemissä kyselyissä ja keskustelutilaisuuksissa. 

Kurssien tarjouskilpailu

Kurssien tarjouskilpailujen tarjousmateriaalit julkaistaan lähiaikoina osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Huomioitavaa, että näiden kurssien tarjouskilpailut käynnistyvät eri aikaan kahdessa vaiheessa. Palveluntuottajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hintatarjousta antaessaan tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin kuten sopimusluonnoksen hintaliitteeseen ja sen seliteosaan, joissa on tarkempaa tietoa hinnoista.

Muutokset

Alla lyhyet yhteenvedot tulevista muutoksista:

 1. Hintalajien nimen muutoksia ja uudistuksia

Kurssit, joissa on mukana läheisiä, laitos- ja avomuotoisen palvelun hinnasta on erotettu majoitus ja ravinto.

Uudet hintalajit ovat:

-    vuorokausi, kuntoutuspalvelu, asiakas aikuinen tai lapsiasiakas (uuden hintalajin nimi)
-    vuorokausi, kuntoutuspalvelu, läheinen aikuinen (uusi nimi)
-    vuorokausi, kuntoutuspalvelu, läheinen lapsi yli 2 v tai lapsi alle 2 v (uuden hintalajin nimi).

Kursseissa, joissa ei ole läheisiä, ei ole eritelty erikseen majoituksen ja ravinnon hintaa. Tässä hankinnassa näitä ovat IBD-kurssi (entinen Chronin tauti tai Colitis ulcerosa) aikuisille. Siinä on käytössä hintalajit, jotka sisältävät kuntoutuksen lisäksi majoituksen ja ravinnon tai ravinnon.

Alla näiden kurssien uudet hintalajien nimet, jotka tulevat nykyisen ko. kurssin hintalajien nimien tilalle 1.11.2022 alkaen.

-    vuorokausi, kuntoutus majoituksella, asiakas aikuinen (uusi nimi, entinen laitosmuotoinen kuntoutus)
-    vuorokausi, kuntoutus ilman majoitusta, asiakas aikuinen (uusi nimi, entinen avomuotoinen kuntoutus).

Päivystyksen hintalajin nimi vaihtuu kaikissa vuonna 2022 hankittavissa kursseissa nimeksi valvonta ja/tai valvonta ja avustaminen.

2.    Uusia hintalajeja

Etäkuntoutusjakson sisältävässä kurssissa (elinsiirto, aikuiset) on määritelty seuraava uusi hintalaji suhteessa nykyiseen ko. kurssiin.
-    etäkuntoutuksen kokonaishinta (koko etäkuntoutusjaksosta).

Kaikissa vuonna 2022 hankittavissa uuden sopimuskauden kursseissa tulee käyttöön uusi kiinteä hintalaji Yhteydenotto koskien ennakkoyhteydenottoa, väliyhteydenottoa ja seurantayhteydenottoa suhteessa nykyisiin hintoihin.
-    yhteydenotto.

3.    Majoituksen ja ravinnon hinnan muutoksia

Majoitus ja ravinto korvataan Kelan määrittämän kiinteän hinnan mukaan. Hinnan muutokset koskevat niitä vuonna 2022 hankittavia kursseja, joissa majoitus ja ravinto on määritelty erikseen kuntoutuspalvelun hinnasta.

Näitä sairausryhmäkohtaisia kursseja ovat alla mainitut kurssit:

-    aikuisten parikurssit: ALS, elinsiirto
-    aikuisten kurssit läheisen lähipäivillä: aivovamma, ääreishermo- ja lihassairaudet
-    lasten perhekurssit: IBD (ent. Chronin tauti ja colitis ulcerosa), elinsiirto, ääreishermo- ja lihassairaudet.

Näissä kursseissa majoituksen hintoihin on tulossa korotuksia ja pieniä ikärajamuutoksia 1.11.2022 alkavasta sopimuskaudesta alkaen. Majoitus maksetaan yöpymisvuorokausilta. Ravinto avohoidon ja täysihoidon hintoihin on tulossa korotuksia ja lasten ikärajoihin muutoksia 1.11.2022 alkavasta sopimuskaudesta alkaen.

 4.    Kuntoutuspalautteiden käännöskustannukset

Ruotsinkielisten ja saamenkielisten kuntoutuspalautteiden käännöskustannusten hintoja on tarkistettu pienin pyöristyksin ja ne on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Ruotsinkielinen käännöshinta koskee vain asiakkaita, jotka ovat osallistuneet poikkeuksellisesti suomenkieliseen palveluun.