Hintojen ja hintalajien muutokset ammatillisessa kuntoutusselvityksessä 1.11.2022 alkaen

Ammatillisen kuntoutusselvityksen hintalajeissa tapahtuu muutoksia 1.11.2022 alkavalla sopimuskaudella

Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen hintoihin tulee muutoksia. Muutokset koskevat 1.11.2022 alkavaa ammatillisen kuntoutusselvityksen sopimuskautta. Muutokset eivät koske takautuvasti aiemmin hankittua palvelua (1.1.2019 alkanutta sopimuskautta).

Hintoihin tulee tarkennuksia, hintalajeja tulee lisää, hintalajien nimissä tapahtuu muutoksia ja osa hintalajeista myös poistuu käytöstä. Hintoihin liittyvä uusi muutos on myös se, että hinnat tulevat sisältämään arvonlisäveron.

Hintojen muutosten taustalla on yleistä hintatason muutosta, Kelan tekemiä selvityksiä ja palveluntuottajien huomioita hintoja koskien. Palveluntuottajien näkemyksiä kuultiin Kelan tekemissä kyselyissä ja keskustelutilaisuuksissa.

Ammatillisen kuntoutuksen tarjouskilpailu

Ammatillisen kuntoutusselvityksen tarjouskilpailun tarjousmateriaali julkaistaan lähiaikoina ja se löytyy osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Palveluntuottajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota tarjousta antaessaan tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin kuten sopimusluonnoksen hintaliitteeseen ja sen seliteosaan, joissa on tarkempaa tietoa hinnoista.

Muutokset

Alla lyhyet yhteenvedot tulevista muutoksista:

1. Uudistetut hintalajit

Majoituksen ja ravinnon hinnat.
Majoituksen ja ravinnon hinnat ovat Kelan määrittelemiä kiinteitä hintoja.

Nykyisen 1.1.2019 alkaneen sopimuskauden palvelussa majoitus sisältää myös ravinnon osuuden. Uudessa 1.11.2022 alkavassa sopimuskaudessa majoituksen ja ravinnon hinnat on eroteltu kokonaan erikseen. Majoituksen ja ravinnon hintoja on tässä yhteydessä samalla tarkistettu ja ravintoon tulee uusia hintalajeja:

  • Ravinto täysihoito
  • Ravinto yksittäinen ateria

Nykyistä ravinto avohoidon hintaa korotetaan. Majoitus maksetaan yöpymisvuorokausilta ja ravinto vuorokausilta tai käyntikerroilta (yksilöllinen käyntikerta).

2. Poistuvat hintalajit

Alla olevat hintalajit eivät ole enää käytössä 1.11.2022 alkavan sopimuskauden ammatillisessa kuntoutusselvityksessä.

Päivystys kuntoutujan saapuessa kuntoutusta edeltävänä iltana ja majoittuessa palveluntuottajan tiloihin.

  • Puhelinpäivystys
  • Päivystys
  • Päivystys, sis. vapaa-ajan ohjelman (nuori alle 18 v)

Majoitus sis. vapaa-ajan ohjelman (nuori alle 18 v).

3. Uudet hintalajit tai hintalajien nimenmuutokset

Alla olevat hintalajit tulevat uusina hintalajeina ko. palveluun tai hintalajien nimet muuttuvat nykyisistä hintalajien nimistä 1.11.2022 alkavalla sopimuskaudella.

  • Yksilöllinen käyntikerta (2-3 h), asiakas (uusi hintalaji)
  • Yksilöllinen käyntikerta (2-3 h) etänä, asiakas (uusi hintalaji)
  • Vuorokausi, kuntoutuspalvelu, asiakas (uusi vuorokausihinnan nimi, entinen avojakso)
  • Vuorokausi, kuntoutuspalvelu etänä, asiakas (uusi vuorokausihinnan nimi, entinen etäkuntoutuspäivä)

4. Kuntoutuspalautteiden käännöskustannukset

Ammatillisen kuntoutusselvityksen sopimuskauden ruotsinkielisten ja saamenkielisten asiakkaiden kuntoutuspalautteiden käännöskustannusten hinnat on tarkistettu vastamaan muiden kuntoutuspalvelujen vastaavia hintoja.  Ruotsinkielinen käännöshinta koskee vain asiakkaita, jotka ovat osallistuneet poikkeuksellisesti suomenkieliseen palveluun.