Käsikirjasta tukea eläinavusteiseen kuntoutukseen

Tuore käsikirja tarjoaa kootusti tietoa siitä, millainen on tutkimusten ja kokemusten mukaan hyvä, laadukas ja turvallinen eläinavusteinen kuntoutus ammattilaisen tai vapaaehtoisen toteuttamana. Käsikirja kannustaa ja ohjeistaa esimerkiksi kuntoutuspalveluntuottajia oman toiminnan arvioimiseen sekä interventioiden tarkempaan suunnitteluun ja itsearviointiin. Lisäksi käsikirja ohjaa lisätiedon ja täydennyskoulutuksen äärelle.

Eläinavusteiset interventiot ovat kattokäsite erilaisille tavoille hyödyntää eläimen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Kelan aiemmin julkaisema selvitys vahvistaa, että eläinavusteinen kuntoutus on toimivaa ja sitä voidaan käyttää osana hyvin monenlaisten sairauksien hoitoa. Suomessa eläinavusteisia menetelmiä käytetään esimerkiksi oppimisvaikeuksien, neuropsykiatristen häiriöiden ja erilaisten kehityshäiriöiden kuntoutuksessa. Yhteiselle ohjeistukselle nähtiin Kelassa kuitenkin tarvetta.

Kelan rahoittaman ja Kuntoutussäätiön toteuttaman Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa. Kentän kartoittaminen ja yhtenäisten toimintaperiaatteiden kehittäminen -hankkeen tavoitteena oli laatia eläinavusteiselle vapaaehtoistoiminnalle ja ammattimaiselle kuntoutustoiminnalle selkeät yhtenäistetyt toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteisiin on kirjattu alan eettiset periaatteet, laatukriteerit sekä turvallisuusasiakirjat ja -suunnitelmat. Hankkeen lopputuotoksena syntyi julkaisu Millainen on hyvä eläinavusteinen interventio? Käsikirja eläinavusteisten menetelmien laadukkaaseen toteuttamiseen eri toimintaympäristöissä.

Kuntoutussäätiön tutkijat kokosivat käsikirjan yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Lähdeaineistona ovat kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen standardit, laatutyö, ohjeistukset ja tutkimustieto sekä eläinavusteisen toiminnan havainnointi ja haastattelut Suomessa.

– Käsikirjan tärkein tehtävä on kuvata eläinavusteisen toiminnan eettisiä toimintatapoja ja ohjata pohtimaan, millainen on hyvä eläinavusteinen interventio omassa työssä ja toimintaympäristössä, kertoo tutkija Lotta Hautamäki Kuntoutussäätiöstä.

Kela suosittelee palveluntuottajia ja muita kuntoutuksesta kiinnostuneita tahoja tutustumaan käsikirjaan.

Julkaisu

Millainen on hyvä eläinavusteinen interventio? Käsikirja eläinavusteisten menetelmien laadukkaaseen toteuttamiseen eri toimintaympäristöissä. Lotta Hautamäki, Farid Ramadan, Tuuli Vilhunen. Kuntoutusta kehittämässä 29/2021.

Lisätietoa:  Tutkija Lotta Hautamäki, puh. 040 844 2144, lotta.hautamaki@kuntoutussaatio.fi

Lue lisää