Kela järjestää keskustelutilaisuuksia kuntoutuksen palveluntuottajille hinnoittelusta

Kela järjestää Skype-keskustelutilaisuuksia kuntoutuksen palveluntuottajille moniammatillisten kuntoutuspalvelujen hinnoittelusta. Tilaisuudet pidetään 20.10.2021 ja 16.11.2021.

Kela teki palveluntuottajille syksyllä 2020 kysely 1:n ja keväällä 2021 kysely 2:n Kelan kuntoutuspalvelujen toteutuksesta ja hinnoittelusta. Kyselyissä kartoitettiin palveluntuottajien näkemyksiä mm. majoituksen, ruokailun, valvonnan ja avustamisen ja muiden käytännön järjestelyjen sujuvuudesta sekä kuntoutuspalvelujen hintarakenteista ja hinnoista Kelan kuntoutuksessa.

Kela järjestää vielä syksyllä 2021 kaksi Skype-tapaamista 20.10.2021 ja 16.11.2021 kuntoutuksen palveluntuottajille kuntoutuspalvelujen hinnoittelusta ja hintarakenteista.

Tilaisuuksissa käsitellään Kelan kuntoutuspalvelujen hinnoittelua ja hinnoittelun rakenteen kehittämistä tulevina vuosina. Tilaisuus on tarkoitettu Kelan ammatillista, harkinnanvaraista ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteuttaville palveluntuottajille. Tilaisuus ei koske vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita, kuntoutuspsykoterapiaa, Oma väylä -kuntoutusta tai NUOTTI-valmennusta.

Aika ja paikka

Tilaisuudet järjestetään verkon välityksellä Skypessä. Voit valintasi mukaan osallistua vain toiseen tai molempiin tapaamisiin.

Tiistaina 16.11.21 klo 12.00-13.30

Ammatillinen kuntoutus: esim. KIILA-kuntoutus, Taito-kuntoutus, Työllistymistä edistävä kuntoutus (ei sisällä NUOTTI-valmennusta)

Ennakkomateriaali: Ohjelma
Aiheena Kelan ammatillisen kuntoutuksen hinnoittelu ja hintarakenteet.

Klo 12.00  Alustus
Klo 12.10  Ravinto
Klo 12.25  Majoitus ja valvonta ja puhelinpäivystys
Klo 12.45  Asiakkaan kuntoutuspalvelu ja käyntikerrat
Klo 13.05  Asiantuntijan käynnit
Klo 13.25  Loppukeskustelu ja yhteenvetoa

(HUOM. Ei muuta ennakkomateriaalia).

Liity Skype-kokoukseen

Lähetä mahdolliset ennakkokysymykset viimeistään 12.11.2021 osoitteeseen Kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi otsikolla Hintoja koskeva palveluntuottajien tilaisuus 16.11.2021.

Keskiviikko 20.10.2021 klo 12.00-13.30

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja harkinnanvarainen kuntoutus: esim. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, moniammatillinen yksilökuntoutus ja LAKU-perhekuntoutus (ei sisällä terapioita, kuntoutuspsykoterapiaa eikä Oma väylä -kuntoutusta)

Ennakkomateriaali: Ohjelma
Aiheina mm. Kelan kurssien ja moniammatillisen yksilökuntoutuksen hinnoittelu ja hintarakenteet
Klo 12.00  Alustus
Klo 12.15  Ravinto
Klo 12.25  Majoitus
Klo 12.45  Valvonta ja avustaminen
Klo 13.00  Kuntoutuspalvelun vuorokausi- ja käyntikertahinnat
Klo 13.20  Loppukeskustelu ja yhteenvetoa

(HUOM. Ei muuta ennakkomateriaalia).

Lähetä mahdolliset ennakkokysymykset viimeistään 15.10.2021 osoitteeseen Kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi otsikolla Hintoja koskeva palveluntuottajien tilaisuus 20.10.2021.