Koronavirustilanteeseen liittyviä toimintaohjeita kuntoutuksen palveluntuottajille on päivitetty

Palveluntuottajien tehtävät

Kela jatkaa edelleen kuntoutuspäätösten tekemistä.
Palveluntuottajia pyydetään olemaan yhteydessä kuntoutuspäätöksen saaneisiin asiakkaisiin kuntoutuksen aloittamisen tai jatkamisen sopimiseksi, kun poikkeuksellinen tilanne selkiytyy. Kela suosittaa palveluntuottajia ilmoittamaan verkkosivuillaan toiminnan väliaikaisesta keskeytymisestä.

Palveluntuottajia pyydetään seuraamaan  palveluntuottajien ajankohtaistiedotteita ja kuntoutuksen palveluntuottajien usein kysyttyä koronatilanteesta –sivua.

Palvelujen hankinnat

Kela jatkaa edelleen palvelujen hankintoja vuonna 2020. Pyydämme seuraamaan Kelan sivustoa ja Hilma-ilmoituskanavaa.

Kuntoutuspalvelujen palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan toiminnan väliaikaisesta keskeytyksestä Kelaan seuraavissa kuntoutuspalveluissa

 • Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (ml. TAITO- ja OPI-kurssit)
 • Moniammatillinen yksilökuntoutus
 • LAKU-perhekuntoutus
 • TEAK-kuntoutus
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys
 • KIILA-kuntoutus
 • NUOTTI-valmennus
 • Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Ilmoita sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi seuraavat asiat:

 • Jos kuntoutuspalvelun tuottaminen on keskeytynyt tai tulee keskeytymään väliaikaisesti
  •  ilmoita kuntoutuksen toteutuksen keskeytymisestä uudelleen, jos olet aiemmin ilmoittanut asiasta johonkin toiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.
  • Jos osa palveluista keskeytyy ja osaa jatketaan, ilmoita mitä palveluja jatketaan.
 • Millä aikavälillä palvelut on keskeytetty.
 • Palveluntuottajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) keskeytyksen aikana. Voit ilmoittaa eri yhteystiedot
  • sopimushallintaan liittyvissä asioissa
  • kuntoutujien päätöksiin liittyvissä asioissa.

Terapioiden palveluntuottajien ei tarvitse ilmoittaa kuntoutuksen keskeyttämisestä

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden, kuntoutuspsykoterapian sekä harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajien ei tarvitse ilmoittaa Kelaan kuntoutuspalvelujen väliaikaisesta keskeyttämisestä. Palveluntuottajien tulee tiedottaa asiakkaitaan, jos kuntoutuspalvelut keskeytyvät väliaikaisesti.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan Kelaan suojatulla sähköpostilla niiden asiakkaiden terapiapalautteet, joiden kuntoutuspäätöksen voimassaolon aikaa on tarpeen pidentää tilanteessa, jossa

 • asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloaika on päättymässä ja
 • asiakas ei saa uutta kuntoutussuunnitelmaa ajoissa koronaviruksen johdosta

Kela tarvitsee toisin sanoen tiedon niistä asiakkaista, jotka eivät saa terveydenhuollosta kuntoutussuunnitelmaa ja edellisen kuntoutuspäätöksen voimassaolo on loppunut tai on loppumassa ja asiakkaalla on edelleen tarve terapiaan.

Tietoja lähetetään Kelaan sitä mukaan, kun asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaolo on loppumassa, viimeistään 1 kuukautta ennen myönnetyn kuntoutuksen päättymistä.

Kirjaa sähköpostiviestin otsikoksi: Vaativa kuntoutus, terapian jatko, vakuutuspiirin nimi

Lähetä viestin liitteenä terapiapalaute päättymässä olevista terapiajaksoista, jossa ilmenee

 • asiakkaan nimi
 • asiakkaan henkilötunnus
 • kuntoutustoimenpide
 • terapian toteuttaminen
 • terapian jatkosuositus sekä
 • tieto siitä, että kuntoutussuunnitelmaa ei ole saatu ajoissa.

Lähetä jokaisen asiakkaan terapiapalaute omana tiedostonaan.

Lähetä tiedot jompaankumpaan seuraavista sähköpostiosoitteista:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.

Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit lähettää terapiapalautteen normaaliin osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA postin kautta.

Koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi terveydenhuollon vastaanottoaikoja on saatettu perua tai siirtää.  Jos asiakkaalla ei ole tästä syystä mahdollisuutta saada kuntoutuksen jatkamiseksi tarvittavaa kuntoutussuunnitelmaa, Kela voi tarvittaessa jatkaa kuntoutuspäätöstä enintään 6 kuukaudella tilanteessa, jossa kuntoutus on päättynyt tai päättyy 30.9. mennessä.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen palvelujen palvelukuvauksen mukaisesta toteutusajasta voidaan joustaa.

Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden osalta pyydetään ilmoittamaan suojatulla sähköpostilla niiden asiakkaiden tiedot, jotka päättävät kuntoutuksensa kokonaan eivätkä enää jatka kuntoutusta koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen jälkeen.

Kirjaa sähköpostiviestin otsikoksi: Ammatillinen kuntoutus, kuntoutuksen lopetus, vakuutuspiirin nimi.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi
 • asiakkaan henkilötunnus
 • kuntoutustoimenpide
 • kuntoutuksen päättämisen päivämäärä.

Lähetä tiedot jompaankumpaan seuraavista sähköpostiosoitteista:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan kuntoutuskurssihaussa on edelleen näkyvissä kursseja, jotka alkavat ennen ajankohtaa 1.6.2020. Jos kurssit siirretään, pyydämme palveluntuottajia viemään kursseille uudet ajankohdat mahdollisimman pian ekstranetin kautta. Kurssien jaksot voidaan siirtää ekstranetissä, vaikka kaikilta asiakkailta ei ole vielä ehditty tiedustelemaan sopiiko kurssien siirtäminen heille. Jos kurssin uusi aikataulu ei sovi asiakkaalle, asiakas voi vaihtaa kurssia ilmoittamalla siitä Kelaan.
Kurssien palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla Kelaan osoitteeseen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi

 • niiden kurssien numerot, jotka keskeytyivät viikolla 12
 • päivämäärä, jona kurssi keskeytyi
 • päivämäärät, jona toteuttamatta jääneet kuntoutusvuorokaudet toteutetaan.

Muut palvelut

Muiden kuntoutuspalvelujen osalta annetaan kuntoutuspäätösten jatkamisesta tarkempia ohjeita, kun poikkeuksellinen tilanne on selkiytynyt.

Kuntoutusrahan maksaminen, jos kuntoutus keskeytyy

Jos asiakas on hakenut kuntoutusrahaa, palveluntuottajia voi ohjata asiakasta ottamaan yhteyttää Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.  Kela arvioi, voiko kuntoutusrahan maksaminen jatkua kuntoutuksen tilapäisen keskeytymisen vuoksi.

Seuraa viranomaisten ohjeita ja tiedotteita:

www.thl/korona
www.stm.fi/varautuminen-koronavirukseen
 

Lue lisää