Tietosuoja ja –turvallisuus Kelan järjestämässä etäkuntoutuksessa

Osassa Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksista on virheellisesti viitattu Skype-sovellukseen tietoturvallisena ratkaisuna etäkuntoutuksessa. Skype-sovelluksen käyttöä Kelan järjestämässä etäkuntoutuksessa ei kuitenkaan suositella.
Kelan järjestämässä etäkuntoutuksessa noudatetaan Valviran ohjeistusta potilaille annettavista terveydenhuollon etäpalveluista. Skype ja muut vastaavat ilmaiset sovellukset eivät tämän hetkisen tiedon mukaan täytä etäpalvelujen käytön edellytyksiä esimerkiksi asiakkaan vahvan tunnistautumisen osalta.
Palveluntuottajia kehotetaan valitsemaan markkinoilla olevista sovelluksista Valviran ohjeistuksen mukaiset edellytykset täyttävä ratkaisu etäkuntoutuksen toteuttamiseen.