Uusien koronarajoitusten ja -suositusten vaikutus Kelan kuntoutuksen toteuttamiseen

Suomen hallitus sekä aluehallintovirasto on antanut uusia koronatilanteeseen liittyviä rajoituksia ja suosituksia, joilla voi olla vaikutusta Kelan kuntoutuksen toteuttamiseen.

Uudet linjaukset koskevat mm. ravintoloiden aukioloa ja asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen elinkeino- tai muun toiminnan tilojen sulkemista. Voimassa on sekä valtakunnallisia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on.

Kela pyytää palveluntuottajia seuraamaan ja noudattamaan viranomaisohjeita koronatilanteeseen liittyen ja huomioimaan ne kuntoutuspalvelujen toteuttamisessa.

Palveluntuottaja voi olla yhteydessä aluehallintovirastojen koronainfoon tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Lisätietoa esim.:

Jos kuntoutuksen toteuttaminen olosuhteista johtuen ei ole mahdollista, ilmoita kuntoutuksen keskeytymisestä

 • Kelaan (pois lukien terapiat, katso tarkemmat ohjeet alempana)
 • asiakkaille
 • verkkosivuillasi.

Sovi asiakkaan kanssa keskeytyneelle tai siirretylle kuntoutukselle uusi ajankohta. Jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana, toimi Kelan antaman ohjeen mukaisesti:

Seuraa palveluntuottajien ajankohtaistiedotteita ja kuntoutuksen palveluntuottajien usein kysyttyä koronatilanteesta -sivua.

Ilmoita toiminnan väliaikaisesta keskeytyksestä Kelaan seuraavissa kuntoutuspalveluissa

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (ml. TAITO- ja OPI-kurssit)

 • Moniammatillinen yksilökuntoutus
 • LAKU-perhekuntoutus
 • TEAK-kuntoutus
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys
 • KIILA-kuntoutus
 • NUOTTI-valmennus
 • Oma väylä -kuntoutus
 • Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Jos kuntoutuspalvelun tuottaminen keskeytyy väliaikaisesti, ilmoita sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi seuraavat asiat:

 • mitä palveluja jatketaan, jos osa palveluista keskeytyy ja osaa jatketaan
 • millä aikavälillä palvelut on keskeytetty.
 • palveluntuottajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) keskeytyksen aikana. Voit ilmoittaa eri
  • yhteystiedotsopimushallintaan liittyvissä asioissa
  • asiakkaiden päätöksiin liittyvissä asioissa.

Jos keskeytät kurssipalvelun toteuttamisen väliaikaisesti, siirrä kurssien jaksot kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranetissä myöhemmälle ajankohdalle. Lisää tietoa kurssien siirtämisestä löytyy aiemmin julkaistusta ohjeesta:

Terapioiden palveluntuottajien ei tarvitse ilmoittaa kuntoutuksen keskeyttämisestä

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden, kuntoutuspsykoterapian sekä harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajien ei tarvitse ilmoittaa Kelaan kuntoutuspalvelujen väliaikaisesta keskeyttämisestä. Palveluntuottajien tulee tiedottaa asiakkaitaan, jos kuntoutuspalvelut keskeytyvät väliaikaisesti.

Moniammatillisten kuntoutuspalvelujen toteutuksen väliaikainen siirto toiseen toimipisteeseen maaliskuussa 2021 kiristyneiden koronarajoitusten vuoksi

Palveluntuottaja voi tiedustella Kelasta sähköpostitse mahdollisuutta siirtää moniammatillisten kuntoutuspalvelujensa toteutus väliaikaisesti toiseen toimipisteeseen, jos palvelun toteuttaminen ei ole mahdollista alkuperäisessä toimipisteessä maalikuussa 2021 kiristyneiden koronarajoitusten vuoksi.

Ohje koskee seuraavia moniammatillisia kuntoutuspalveluja:

 • Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (ml. TAITO- ja OPI-kurssit)
 • Moniammatillinen yksilökuntoutus
 • LAKU-perhekuntoutus
 • TEAK-kuntoutus
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys
 • KIILA-kuntoutus
 • NUOTTI-valmennus
 • Oma väylä -kuntoutus
 • Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Jotta kuntoutuspalvelun siirtäminen toiseen toimipisteeseen väliaikaisesti on mahdollista, seuraavien ehtojen tulee täyttyä sen toimipisteen osalta, johon kuntoutuspalvelujen toteutus väliaikaisesti siirretään:

 • Toimipiste sijaitsee samalla hankinta-alueella kuin alkuperäinen toimipiste
 • Toimipiste sijaitsee siten, ettei asiakkaiden kuntoutusmatka pitene kohtuuttomasti.
 • Toimipiste täyttää kuntoutuspalvelujen palvelukuvauksen vaatimukset, ml. tarvittavat luvat kuntoutuspalvelujen toteuttamiseen.

Huomioi lisäksi, että

 • palveluntuottajan tulee kertoa asiakkaille kuntoutuspalvelun toteutuspaikan väliaikaisesta muuttumisesta. Jos asiakas ei halua vaihtaa kuntoutuksen toteutuspaikkaa, asiakkaan kuntoutus voidaan siirtää toteuttavaksi myöhemmin.
 • Kela ei päivitä toimipistetietoja niiden asiakkaiden kuntoutuspäätöksiin, joiden kuntoutuksen toteutuminen siirtyy väliaikaisesti toiseen toimipisteeseen eikä Kela kirjaa muuttunutta toimipistettä näkyviin kuntoutuskurssihakuun tai palveluntuottajahakuun.
 • palveluntuottajan tulee kirjata tieto siitä, missä toimipisteessä kuntoutus on toteutunut, sekä toimipisteen väliaikaisen vaihtumisen syy asiakkaan asiakirjoihin sekä kuntoutuspalautteeseen.
 • palveluntuottajan tulee kirjata asiakkaan osallistumistodistukseen selkeästi osoite, jossa kuntoutus toteutui, jotta asiakkaan on mahdollista hakea matkakorvauksia oikeaan toimipisteeseen.
 • palveluntuottaja laskuttaa ja Kela korvaa kuntoutuspalvelun alkuperäisen toimipisteen sopimuksen hintaliitteen mukaisin hinnoin.

Lähetä tiedustelu osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. Kerro sähköpostissa:

 • Minkä toimipisteen kuntoutuspalvelut siirtyvät väliaikaisesti toiseen toimipisteeseen
 • Mihin toimipisteeseen kuntoutuspalvelut siirtyvät väliaikaisesti ja täyttääkö toinen toimipiste toimipisteelle asetetut ehdot (sama hankinta-alue ja palvelukuvauksen vaatimukset)
 • Mitkä kuntoutuspalvelut siirtyvät toteutettavaksi väliaikaisesti toiseen toimipisteeseen
 • Millä aikavälillä kuntoutuspalvelut siirtyvät toteutettavaksi toiseen toimipisteeseen.