Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi -projekti

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin projektissa (2018–2020) kehitetään Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointia ja raportointia vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden tiedon tarpeisiin.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on, että Kelan kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin malli muotoutuu kokonaisuudeksi, joka tuottaa tehokkaasti merkityksellistä ja luotettavaa tietoa kuntoutuksen tutkimuksen ja kehittämisen tarpeisiin sekä kuntoutuspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tarpeisiin.

Kohderyhmä

Kuntoutuksen hyödyn arviointiin ja raportointiin osallistuvat toimijat Kelan sisällä sekä raportoinnin piiriin kuuluvat palveluntuottajat.

Toteutus

Tarkasteltavia sisältöjä ovat mm.

  • Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin prosessin vaiheet
  • Kuntoutuksen hyötyä koskevan tiedon kattavuus ja luotettavuus
  • Mittarit
  • Tulosten raportoinnin muodot
  • Tiedon tutkimuskäyttö

Projektissa käytettäviä menetelmiä ovat mm.

  • Kyselyt palveluntuottajille
  • Verkostotyö (vierailut, keskustelutilaisuudet, avainhenkilökeskustelut)
  • Työpajatyöskentely

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Miettinen, puh. 050 4637 821
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää