Ammatillisen kuntoutuksen lain ja kuntoutusselvityksen uudistus- ja toimeenpanotutkimus (AMKU)

AMKU-tutkimus toteutui vuosina 2016–2017 Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksessa selvitettiin vuonna 2014 uudistetun ammatillisen kuntoutuksen lain seurauksia ja ammatillisen kuntoutusselvityksen toimeenpanoa.

Tutkimuksen toteuttaminen

Lainmuutosta koskevan tutkimustehtävän aineistona olivat kuntoutujien postikyselyaineistot sekä Kelan asiantuntijalääkäreiden sekä etuusvastaavien haastattelut. Kuntoutusselvitystä koskevan tutkimustehtävän aineistona olivat kuntoutujien postikyselyaineisto ja kuntoutujakohtainen tapaustutkimusaineisto.

Tutkimustulokset

AMKU-tutkimuksessa havaittiin, että  ammatillisen kuntoutuksen hakijoiden ja kuntoutusselvitykseen osallistuneiden työkyky oli varsin heikko. Lain muutosta koskevat tutkimustulokset osoittavat, että toimintapolitiikkaan kiinnittyy erottamattomana osana viranomaisten käytäntötasoista ja organisaatiotasoista harkintavaltaa.

Ammatillisen kuntoutuksen hakuprosesseissa pitäisi jatkossa kiinnittää huomiota siihen, miten heikossa asemassa (toimeentulo ja työttömyys, epäselvä motivaatio) olevien ihmisten näkökulma saadaan esiin. Ammatillista kuntoutusselvitystä koskevien tutkimustulosten mukaan pitää kiinnittää huomiota palvelun lähestyttävyyteen ja tiedon välittämiseen. Palvelun toimivuuden kannalta on keskeistä yksilöllisten tarpeiden huomiointi, palvelun henkilökohtaisen merkityksellisyyden varmistaminen sekä järjestelmä- ja organisaatiorajat ylittävä tuki.

Tutkimusjulkaisut