Kuntoutuksen hyödyn arvioiminen

Kela kerää palveluntuottajilta tietoa kuntoutuksen hyödyistä. Palvelukuvauksessa lukee, jos palvelun tuloksista täytyy raportoida. Kela kehittää kuntoutuspalveluitaan kerättyjen tietojen perusteella.

Katso, mistä kuntoutuspalveluista pitää raportoida vuonna 2020 (pdf). Vuoden 2020 tietojen toimittamisen määräaika on maaliskuun lopussa.

Arviointimenetelmät ja mittarit

Palveluntuottajana tehtäväsi on kerätä asiakkaalta tietoa kuntoutuksen hyödyistä. Kela käyttää raportoinnissa erilaisia menetelmiä ja mittareita.

GAS-menetelmä

GAS-menetelmällä määrittelet yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuksen tavoitteet ja laadit kuntoutukselle tavoitteiden mukaisen suunnitelman.

BDI 21 (väestötutkimuksiin käytettävä versio)

Käytä BDI 21 -mittaria asiakkaan masennusoireiden tunnistamiseen ja seurantaan.  (TOIMIA-tietokanta)

WHOQOL-BREF

Arvioi WHOQOL-BREF-mittarilla asiakkaan elämänlaatua, kuten tyytyväisyyttä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön. (TOIMIA-tietokanta)

Työkyky-kysely

Työkyky-kyselyllä (pdf) arvioit ja raportoit kuntoutuksen hyötyä. Sekä asiakas ja palveluntuottaja täyttävät kyselyn. Näet palvelukuvauksesta, käytetäänkö kyselyä tuottamassasi palvelussa.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportit

Kela julkaisee raportit kuntoutuksen hyödyn arvioinneista verkossa.