Kuntoutuksen hyödyn arvioiminen

Kela kerää palveluntuottajilta tietoa kuntoutuksen hyödyistä. Palvelukuvauksessa lukee, jos palvelun tuloksista täytyy raportoida. Kela kehittää kuntoutuspalveluitaan kerättyjen tietojen perusteella.

Katso, mistä kuntoutuspalveluista pitää raportoida vuonna 2021 (pdf).

Arviointimenetelmät ja mittarit

Palveluntuottajana tehtäväsi on kerätä asiakkaalta tietoa kuntoutuksen hyödyistä. Kela käyttää raportoinnissa erilaisia menetelmiä ja mittareita.

GAS-menetelmä

GAS-menetelmällä määrittelet yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuksen tavoitteet ja laadit kuntoutukselle tavoitteiden mukaisen suunnitelman.

Osana kuntoutuksen hyödyn arviointia Kelaan raportoidaan GAS-tavoitteiden toteutumista kuvaavat arvot kuntoutuksen lopussa.

BDI 21 (väestötutkimuksiin käytettävä versio)

Käytä BDI 21 -mittaria asiakkaan masennusoireiden tunnistamiseen ja seurantaan.  (TOIMIA-tietokanta)

BDI 21 -mittaus toteutetaan kuntoutuksen alussa ja kuntoutuksen lopussa ja mittaustulokset raportoidaan osana kuntoutuksen hyödyn arviointia Kelaan. Kuntoutuksen lopun mittausta ei toteuteta, jos kuntoutuksen alun mittauksesta on alle kolme kuukautta aikaa. Kuntoutuspalvelun palvelukuvaus voi lisäksi ohjeistaa erikseen seurantamittauksesta tai tarkentaa mittausajankohtia palvelun rakenteeseen liittyen.

WHOQOL-BREF

Arvioi WHOQOL-BREF-mittarilla asiakkaan elämänlaatua, kuten tyytyväisyyttä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön. (TOIMIA-tietokanta)

WHOQOL-BREF -mittaus toteutetaan kuntoutuksen alussa ja kuntoutuksen lopussa ja mittaustulokset raportoidaan osana kuntoutuksen hyödyn arviointia Kelaan. Kuntoutuksen lopun mittausta ei toteuteta, jos kuntoutuksen alun mittauksesta on alle kolme kuukautta aikaa. Kuntoutuspalvelun palvelukuvaus voi lisäksi ohjeistaa erikseen seurantamittauksesta tai tarkentaa mittausajankohtia palvelun rakenteeseen liittyen.

Työkyky-kysely

Työkyky-kyselyllä (pdf) arvioit ja raportoit kuntoutuksen hyötyä. Sekä asiakas ja palveluntuottaja täyttävät kyselyn. Näet palvelukuvauksesta, käytetäänkö kyselyä tuottamassasi palvelussa.

Työkyky-kysely toteutetaan kuntoutuksen alussa ja kuntoutuksen lopussa ja mittaustulokset raportoidaan osana kuntoutuksen hyödyn arviointia Kelaan. Kuntoutuksen lopun mittausta ei toteuteta, jos kuntoutuksen alun mittauksesta on alle kolme kuukautta aikaa. Kuntoutuspalvelun palvelukuvaus voi lisäksi ohjeistaa erikseen seurantamittauksesta tai tarkentaa mittausajankohtia palvelun rakenteeseen liittyen.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportit

Kela julkaisee raportit kuntoutuksen hyödyn arvioinneista verkossa.