GAS-menetelmä kuntoutuksen tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin

Kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja kuntoutuksen edistymisen jatkuvaan arviointiin.  Asiakas ja palveluntuottaja laativat kuntoutussuunnitelman yhdessä kuntoutuksen tavoitteiden pohjalta. Tue asiakasta muutostarpeen tunnistamisessa ja asiakkaalle merkityksellisten tavoitteiden asettamisessa.

GAS-menetelmä

GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling) on väline, jonka avulla asiakas ja moniammatillinen työryhmä määrittelevät yhdessä kuntoutuksen tavoitteet viisiportaisella asteikolla. Tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella yksilö- tai ryhmätasolla.

Kuntoutuksen tavoitteiden pitää olla realistisia, aikataulutettuja, mitattavia, kirjattavia ja tarkoituksenmukaisia. Ne laaditaan kuntoutuksen alussa, ja niitä arvioidaan kuntoutuksen aikana ja kuntoutuksen päättyessä. Voit laatia kuntoutuksen tavoitteet esimerkiksi Spiral-lautapelin avulla.

Kouluttautuminen

Kela suosittaa GAS-menetelmäkoulutusta niille työntekijöille, jotka osallistuvat asiakkaan GAS-tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin. On tärkeää, että työntekijät ymmärtävät, mikä GAS-menetelmä on ja miten sitä käytetään kuntoutuksen tukena. Koulutuksen voit suorittaa ammattikorkeakouluissa (3 op) tai muuna vastaavana koulutuksena.

GAS-menetelmän materiaaleja

Julkaisut

Spiral-peli

Spiral-lautapeli on toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka helpottaa tavoitteiden asettamista kuntoutuksessa. Pelistä on erilaisia versioita eri kohderyhmille. Voit ladata tai tulostaa kohderyhmäkohtaiset pelimateriaalit Kuntoutussäätiön verkkosivuilta.