Ohjeita palveluntuottajille

Näille sivuille on koottu käytännön ohjeita kuntoutuspalvelujen tuottajille. Ohjeet täydentävät palvelukuvauksia.

Lue palvelukuvaus ja yleinen osa

Tarkat ja sitovat ohjeet löydät palvelukuvauksesta ja yleisestä osasta. Huomaa, että yleiset osat ovat vuosikohtaisia.

Palvelukuvaukset

Ennen kuntoutusta

Ruokailu

Kuntoutuksen aikana

Kuntoutuksen jälkeen