KIILA-kuntoutuksen majoitukseen ja majoituksen laskuttamiseen liittyviä ohjeita

Ryhmämuotoiset jaksot ovat avo- tai laitosmuotoisia. Asiakas voi valita, osallistuuko hän jaksoille ilman majoitusta tai majoituksella palveluntuottajan laitosyksikössä tai erillisessä majoitustilassa.  Jos asiakas majoittuu kuntoutuksen aikana palveluntuottajien tiloissa tai erillisessä majoitustilassa, Kela maksaa palveluntuottajalle yöpymisestä majoituksen hinnan.

Asiakas ei yleensä voi vaihtaa kesken kurssia avomuotoisesta laitosmuotoiseen kuntoutukseen tai päinvastoin. Vaihto kuntoutusmuodosta toiseen voi tapahtua ainoastaan perustelluista, poikkeuksellisista syistä. Asiakkaan pitää tällöin ottaa yhteyttä Kelan asiakaspalveluun ja palveluntuottajaan. Vaihto on mahdollinen vain, jos Kela hyväksyy sen.

Jos asiakas tarvitsee majoituksen, Kela korvaa palveluntuottajalle majoituksen ja ravinnon (täysihoito) niille määriteltyjen kiinteiden hintojen mukaisesti. Jos asiakas saapuu majoituspaikkaan kuntoutusta edeltävänä päivänä, Kela korvaa palveluntuottajalle ensimmäisen yöpymisen osalta vain päivystyksen. Asiakas voi hakea yöpymisen kustannuksista yöpymisrahaa.

Avomuotoisten päivien (ryhmämuotoiset avovuorokaudet) ajalta Kela korvaa palveluntuottajalle ravintokulut kiinteällä hinnalla (ravinto avohoito).

Majoitukseen ja ravintoon liittyviä erityiskysymyksiä

Tilannearvioon liittyvän yksilöllisen avopäivän ajankohta ja majoituskorvaus

Ryhmäjaksoa ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa heti välittömästi avopäivän jälkeen. Jos avopäivä on poikkeuksellisesti välittömästi ennen ryhmäjaksoa ja laitosmuotoiseen kuntoutukseen osallistuva asiakas on ilmoittanut yöpyvänsä ryhmäjaksoilla palveluntuottajan tiloissa, Kela maksaa palveluntuottajalle majoitushinnan. Majoitushintaa ei kuitenkaan makseta silloin, jos asiakas on ilmoittanut, että hän ei yövy palveluntuottajan tiloissa ryhmäjaksoilla.

Yksilöllisen valmennuksen käyntikerran ajankohta ja majoituskorvaus

Yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat voi sovittaa joustavasti ryhmäjaksojen yhteyteen. Palveluntuottajan tulee huomioida kuntoutujan yksilöllinen tilanne. Yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat pitää toteuttaa ennen kuntoutujan päätöstilanteen arviointia.

Kela maksaa majoitushinnan yksilöllistä käyntikertaa edeltävältä yöltä, jos se on välittömästi laitosmuotoisesti järjestetyn ryhmäjakson jälkeen ja asiakas on majoittunut palveluntuottajan tiloissa.

Korvaako Kela yöpymisen, jos asiakas saapuu kuntoutusta edeltävänä iltana avopäivään, avovuorokauteen tai käyntikertaan?

Kela ei korvaa palveluntuottajalle majoitushintaa eikä päivystystä edeltävältä päivältä, jos asiakas saapuu kuntoutusta edeltävänä iltana avopäivään, avovuorokauteen tai käyntikertaan. Asiakas voi itse hakea yöpymisen kustannuksista yöpymisrahaa kuntoutusta edeltävältä päivältä.

Korvaako Kela ryhmäjaksoissa avo- tai laitosjaksoihin sisältyvän ravinnon ja majoituksen lähtöpäivältä?

Jos asiakas osallistuu KIILA-kuntoutukseen laitosmuotoisesti majoittuen, ravinto korvataan myös lähtöpäivältä täysihoitona. Esimerkiksi, jos asiakas on ryhmäjaksolla laitosmuotoisesti tiistaista perjantaihin, hinnat korvataan seuraavasti:

  • ti: ryhmämuotoinen avovrk-hinta+ majoitus-hinta + ravinto täysihoito-hinta
  • ke: ryhmämuotoinen avovrk-hinta + majoitus-hinta + ravinto täysihoito-hinta
  • to: ryhmämuotoinen avovrk-hinta+ majoitus-hinta + ravinto täysihoito-hinta
  • pe: ryhmämuotoinen avovrk-hinta + ravinto täysihoito-hinta.

Torstain ja perjantain välisenä yönä majoittuneista korvataan ravinnon täyshoito perjantailta riippumatta siitä, mihin aikaan asiakas lähtee. Perjantaina pitää olla koko päivän kestävä kuntoutusohjelma. Jos asiakas ei majoitu palveluntuottajan tiloissa kyseisen ryhmäjakson aikana, korvataan avovuorokauden hinnan lisäksi avohoidon mukainen ravinto. Majoitus korvataan 3 yöltä tiistaista perjantaihin.