NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta (KKRL 7a§). NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.  

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Toteutus

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista.

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Hakeminen

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Kelan valtakunnallinen viranomaislinja 020 692 235.  

Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista.

Palveluntuottajan muutoksista ilmoittaminen NUOTTI-valmennuksessa

Valmentajan vaihtuminen

Sopimuksen mukaisesti palveluntuottaja vastaa siitä, että Kelalla on ajantasaiset tiedot palvelua toteuttavista valmentajista.

Kela hyväksyy vaihtuneen valmentajan vaihdoksen ennen kuin uusi valmentaja voi aloittaa palvelun toteuttamisen.

Muut muutokset

Muita Kelalle ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi palveluntuottajan nimen, yhtiömuodon, Y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron muutokset. Lisäksi palveluntuottajan tulee ilmoittaa, mikäli ei pysty ottamaan uusia asiakkaita vastaan.
Kaikki muutokset ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi