Palveluntuottajan muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita toiminnassa tai henkilöstössä tapahtuvista muutoksista Kelaan erillisellä lomakkeella tai sähköpostitse.

Huolehdi siitä, että kuntoutustilan remonteista tai muista korjaustöistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä kuntoutujille. Jos isoja perusparannuksia tai -korjauksia tehdään kuntoutuksen aikana, ilmoita asiakkaille korjauksista ja siitä, miten ne vaikuttavat kuntoutukseen.

Henkilöstömuutokset

Ilmoita terapeutteja koskevat muutokset seuraavilla lomakkeilla:

Toimita lomakkeen liitteenä selvitys terapeutin ensiaputaidoista. Selvityksestä pitää käydä ilmi, onko terapeutilla voimassa oleva EA1, hätäensiapu- tai kertauskurssi tai vastaavan pituinen ja sisältöinen kurssi.

Sijaisena voi toimia terapeutti, joka täyttää kyseisen terapian palvelukuvauksen pätevyysvaatimuksen. Esimerkiksi opiskelija ei siis voi toimia sijaisena. Sovi sijaisjärjestelyistä Kelan kanssa.

Ryhmäterapeuttien muutokset

Toimitilojen muutokset

Ilmoita vaativan lääkinnällisen kuntouksen toimitilojen muutoksesta lomakkeella:

Muut muutokset

Ilmoita muista olennaisista muutoksista vapaamuotoisesti sähköpostilla.

Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi

  • kuntoutuksessa käytettävien tilojen vaihtuminen
  • rakenteelliset muutokset (esim. yhtiömuodon ja omistussuhteen muutokset, Y-tunnuksen muuttuminen)
  • palveluntuottajan puolesta laskuttajana toimivan tahon nimen ja Y-tunnuksen muuttuminen sekä muut sopimuksen mukaisen työkorvauksen maksamiseen vaikuttavat muutokset
  • muut olennaiset muutokset palveluntuottajan toiminnassa.

Kerro viestissä, mistä alkaen muutos tulee voimaan ja mitä palveluja muutos koskee.

Yhteystiedot

Lähetä lomakkeet sähköpostilla omaan vakuutuspiiriisi:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
  • Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
  • Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
  • Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
  • Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

tai postitse

Kela,
Etuuspalvelujen hankinta- ja sopimushallintaryhmä/ Terapiasopimukset
PL 450
00056 Kela

Lue lisää