Palvelukuvausta täydentävät ohjeet

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden erillisohjeet ovat palvelukuvausta ja kuntoutuksen palveluntuottajien yleisiä ohjeita täydentäviä ohjeita.

Palveluntuottajan valinta sopimuskauden aikana

 • Yksilöterapiassa asiakas voi valita palveluntuottajan niistä hyväksytyistä palveluntuottajista, jotka ovat tarjousta antaessaan ilmoittaneet antavansa palvelua asiakkaan asuinkunnan alueella.
 • Jos asiakkaan kuntoutus toteutuu palveluntuottajan tiloissa, asiakas valitsee palveluntuottajan ensisijaisesti asuinkuntansa alueelle hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta.
 • Asiakkaan terapia voidaan toteuttaa palveluntuottajan tiloissa, jos:
  • palveluntuottaja on hyväksytty palveluntuottajaksi asiakkaan asuinkuntaan ja
  • palveluntuottaja on hyväksytty palveluntuottajaksi siihen kuntaan, jossa tarjotut toimitilat sijaitsevat. Palveluntuottajan toimitilojen ei tarvitse sijaita asiakkaan asuinkunnassa.
 • Jos asuinkunnan alueella ei ole hyväksytty palveluntuottajaa, asiakas voi valita naapurikunnan alueelle hyväksytyn palveluntuottajan, jos palveluntuottaja on valmis tekemään asiakkaan tarvitsemia käyntejä asiakkaan kotiin tai muualle asiakkaan arkiympäristöön.
 • Jos palveluntuottajaa ei ole myöskään naapurikunnan alueella, asiakas ohjataan valitsemaan palveluntuottaja maakunnan alueelta. Jos palveluntuottajaa ei ole valittavissa maakunnankaan alueella, asiakas voi valita palveluntuottajan koko vakuutuspiirin alueelta.
 • Hakemishetkellä alle 18-vuotias asiakas voi valita fysio- tai toimintaterapeutin 1.11.2018 hyväksytyistä palveluntuottajista ja 1.6.2019 hyväksytyistä lasten ja nuorten fysio- tai toimintaterapian palveluntuottajista.
 • Ryhmäterapioissa asiakas voi valita palveluntuottajan kunnan tai kuntaryhmien alueelle hyväksytyistä palveluntuottajista.

Terapeuttien lisääminen

 • Terapeuttien määrän lisääminen sopimuskaudella on mahdollista vain Kelan kirjallisella suostumuksella. 
 • Palveluntuottaja voi lisätä terapeutteja asiakkaan valinnanvapauden turvaamiseksi, jos
  • palveluntuottajalle hakeutuukin arvioitua enemmän asiakkaita, ja
  • palveluntuottajalle on sen vuoksi tehty enemmän päätöksiä kuin palveluntuottaja on ilmoittanut asiakasmääräkseen tarjouksessaan.
 • Terapeutin on täytettävä palvelukuvauksessa asetetut vähimmäisvaatimukset.
 • Terapeuteissa tapahtuneista muutoksista, kuten terapeuttien lisäämisestä, on ilmoitettava Kelan kotisivuilla olevilla KU-lomakkeilla.
 • Terapeuttien lisääminen voidaan toteuttaa joko palkkaamalla terapeutti tai tekemällä hänen kanssaan alihankintasopimus.

Sijaisjärjestelyt

 • Palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa loma-aikojen ja muiden tarvittavien ajankohtien sijaisjärjestelyistä.
 • Palveluntuottaja sitoutuu antamaan palvelua koko sopimuskauden ajan kaikissa niissä kunnissa, jotka palveluntuottaja ilmoitti tarjouksessaan.
 • Kela tiedottaa sopimuspalveluntuottajille, jos kuntien lisääminen on mahdollista sopimuskauden aikana.

Etäkuntoutus

 • Arvioi etäkuntoutuksen soveltuvuus aina yksilöllisesti. Etäkuntoutusta ohjaa ja seuraa ammattilainen.
 • Lapsen vanhempi tai muu lähiverkoston aikuinen osallistuu lapsen etäterapiakäynneille. Myös aikuinen asiakas saattaa tarvita etäterapiaan tukihenkilön tai avustajan.
 • Etäkuntoutuksessa käytettävän teknologian pitää olla helppokäyttöistä ja asiakkaan tarpeiden mukaan valittua.
 • Kiinnitä erityistä huomiota tietoturvaan.