Matkan kohde

Matkakorvaus myönnetään yleensä lähimpään julkisen terveydenhuollon tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa asiakas voi saada sairausvakuutuslaissa tarkoitetun tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon.

Julkinen terveydenhuolto

Matka lähimpään terveyskeskukseen tai julkiseen sairaalaan korvataan riippumatta siitä, mitä hoitoa asiakas on siellä saanut.

Maksusitoumus

Jos asiakkaalla on lääkärin lähetteeseen perustuva terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumus, matka korvataan siihen hoitopaikkaan, jossa

  • sairauden hoitoon liittyvät tutkimukset on tehty 
  • hoito on annettu
  • kuntoutus on järjestetty.

Merkitse todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67) kohtaan 2 Käyntitiedot, että matkan aiheena on kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai ostopalveluna hankkima tutkimus, hoito tai kuntoutus.

Palveluseteli

Jos hoito on annettu palvelusetelillä tai asiakas on valinnut hoitopaikan valinnanvapauden perusteella, matka perusterveydenhuoltoon korvataan enintään sen mukaan, mitä matka oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskukseen maksaisi. Pääterveyskeskus on terveyskeskus, josta on saatavilla kunnan tai kuntayhtymän laajimmat terveydenhuollon palvelut.

Erikoissairaanhoitoon tehty matka korvataan enintään sen mukaan, mitä matka lähimpään yliopistosairaalaan maksaisi.

Merkitse todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67) kohtaan 3 Käyntitiedot, että matkan aiheena on kunnan antamaan palveluseteliin perustuva tutkimus tai hoito.

Yksityinen terveydenhuolto

Matka yksityislääkäriin ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköön korvataan silloin, kun siellä tehty tutkimus tai annettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Matka korvataan sen mukaan, mitä matka lähimpään tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan maksaisi.

Lähin hoitopaikka määräytyy julkisen terveydenhuollon hoidon porrastuksen mukaan. Lähimmäksi hoitopaikaksi tulkitaan terveyskeskus, jos yksityisen hoidon on antanut esimerkiksi yleislääkäri, hammaslääkäri tai fysioterapeutti.

Jos asiakas matkustaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin vastaanotolle, lähimmäksi hoitopaikaksi tulkitaan lähin yliopistosairaala.

Huomioi, että yksityinen terveydenhuolto antaa asiakkaalle todistuksen matkakorvausta varten (SV 67) vain silloin, kun annettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Merkitse tällöin todistuksen kohtaan 4 Käynnin aihe, että kyseessä on sairaus tai muu syy (esim. julkisen terveydenhuollon järjestämä kuntoutus). Lisäksi yksityinen terveydenhuolto merkitsee hoidon antajan todistuksen kohtaan 5, Yksityinen terveydenhuolto. Jos hoidon antaja on muu kuin lääkäri, todistukseen kirjataan asiakkaan saama hoito tai hänelle tehty tutkimus.

Kuntoutus

Kelan kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan matka korvataan sen mukaan, mihin kuntoutuspaikkaan Kela on myöntänyt kuntouksen. 

Jos asiakas matkustaa julkisen terveydenhuollon järjestämään kuntoutukseen, merkitse todistuksen (SV 67) kohtaan 2 Käyntitiedot, että kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän maksusitoumukseen perustuva kuntoutus.

Sopeutumisvalmennuskurssi

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan matka korvataan, jos kurssille on hakeuduttu lääkärin lähetteellä ja kurssiin sisältyy lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, tutkimusta tai hoidon opastusta.

Sopeutumisvalmennuskurssin järjestäjä merkitsee todistukseen (SV 67, Todistus matkakorvausta varten), kuka on kirjoittanut potilaalle lähetteen sopeutumisvalmennuskurssille.

Kuntoremonttikurssi

Kela ei korvaa kuntoremonttikursseihin liittyviä matkakustannuksia.

Tieteellinen tutkimus

Matkoja, jotka liittyvät tieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen, ei korvata.
Matkat voidaan kuitenkin korvata, jos kyseinen tutkimus on saanut ennen 31.12.2013 Kelan terveysosastolta myönteisen päätöksen siitä, että matkat korvataan.