Todistus matkakorvausta varten, SV 67

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöille todistuksesta matkakorvausta varten.

Todistuksella SV 67 (Todistus matkakorvausta varten) terveydenhuollon ammattihenkilö voi muun muassa ottaa kantaa asiakkaan terveydentilan edellyttämään kulkuneuvoon.

Todistuksen täyttää aina terveydenhuollon ammattihenkilö, ei asiakas itse.

Näin terveydenhuollon ammattihenkilö saa lomakkeen

Kela suosittelee ensisijaisesti käyttämään organisaation omia tietojärjestelmiä. Saat tietoa potilastietojärjestelmästä organisaatiosi ohjelmistotoimittajalta.

Todistuksen voi arkistoida Potilastiedon arkistoon ja välittää potilaan suostumuksella sähköisesti Kelaan, jos terveydenhuollon organisaatiolla on käytössä potilastietojärjestelmän uudet ominaisuudet.

Lisäksi lomakkeita saa seuraavista palveluista:

SV 67 lomaketta voi tilata tarvittaessa myös Kelan lomakevarastosta lomakevarasto@kela.fi.

Lomakkeen täyttäminen

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan sairauden tai sen hetkisen terveydentilan perusteella, millä kulkuneuvolla asiakas voi matkustaa, ja merkitsee kulkuneuvon asiakkaalle annettavaan todistukseen (SV 67).

Julkisen kulkuneuvon lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilö voi kirjoittaa asiakkaalle todistuksen siitä, että asiakas tarvitsee erityisajoneuvoa 

  1. kertamatkalle
  2. määräajaksi 
  3. toistaiseksi.

Todistuksen allekirjoittaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka täyttää lomakkeeseen myös paikan, päivämäärän ja virka-asemansa. 

Jos todistuksen allekirjoittaa joku muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. osastonsihteeri), todistuksen lisätietoihin pitää kirjoittaa sen lääkärin nimi, jonka antamaan lupaan erityisajoneuvon käyttö perustuu.

Etukäteen annettu todistus

Terveydenhuolto voi antaa asiakkaalle etukäteen todistuksen esimerkiksi sairaalamatkaa tai Kelan kuntoutusmatkaa varten. Tällöin todistukseen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67)  merkitään, mihin sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen matka tehdään. 

Asiakas ei tarvitse erillistä todistusta siitä hoitopaikasta, johon hänet kuljetettiin.

Toistaiseksi voimassa oleva todistus

Toistaiseksi voimassa olevan todistuksen voi kirjoittaa esimerkiksi asiakkaalle, joka matkustaa usein terveydenhuoltoon ja jonka terveydentila edellyttää taksin käyttöä. Todistus käy kaikilla Kelan korvaamilla matkoilla, jotka tehdään julkisen terveydenhuollon yksikköön tai Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Perustele pitkäaikainen erityisajoneuvon tarve (kohta 6) erikseen lomakkeen SV 67 kohdassa 11 Perustelut ja lisätiedot. Asiakkaalle soveltuva erityisajoneuvo merkitään lomakkeen kohtaan 7.

Ohjaa asiakasta toimittamaan pitkäaikainen SV 67 -todistus Kelaan.

Milloin todistusta ei tarvita

Jos tilaat asiakkaalle yksittäisen matkan terveydenhuollosta kotiin, asiakas ei tarvitse erillistä todistusta, vaan terveydenhuollolle tarkoitettuun tilausnumeroon soittamasi tilauspuhelu vastaa todistusta (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Muista kuin yksittäisistä matkoista asiakas tarvitsee edelleen todistuksen.

Taksimatkojen yhdistely

Taksimatkoja pyritään yhdistelemään aina silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja asiakkaan terveydentila mahdollistaa sen. Taksimatkojen yhdistely tarkoittaa sitä, että samaan autoon voidaan yhdistellä samaan aikaan ja samaan suuntaan matkustavia asiakkaita.  Yhdistelyn tehostamiseksi taksimatkojen matkatilaukset on keskitetty maakunnallisiin tilausvälityskeskuksiin. Samaan aikaan ja suuntaan matkustavien asiakkaiden taksimatkat yhdistellään aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Matkoja yhdistellään etenkin pitkissä, yli kunta- ja maakuntarajojen menevissä kuljetuksissa. 

Jos asiakas ei voi terveydentilansa vuoksi matkustaa muiden kanssa, perustele se todistuksessa (SV 67, kohta 8). Tällöin asiakkaan taksimatkaan ei yhdistellä muita asiakkaita.

Matkojen yhdistelyn vuoksi asiakas voi olla terveydenhuollossa 1 tuntia ennen vastaanottoaikaa. Vastaavasti asiakas voi kotiutuessaan joutua odottamaan paluumatkan alkamista 1 tunnin. Odotusaika on sen vuoksi, että tilausvälityskeskus voi yhdistellä matkaan muita samaan suuntaan matkustavia asiakkaita.

Silloin, kun terveydenhuolto tilaa asiakkaalle taksin etukäteen tai viimeistään 1 tuntia ennen kotiutusaikaa, asiakkaan ei tarvitse odottaa paluumatkan alkamista matkojen yhdistelyn vuoksi.