Benralitsumabista erityiskorvaus 1.8.2021 alkaen korvausoikeudella 251

Lääkeaine: Benralitsumabi
Lääkevalmiste: Fasenra
Sairaus: Astma

Mikä muuttuu

Fasenra-lääkkeestä saa 1.8.2021 alkaen erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 251. Benralitsumabi.

Sitä ennen lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3027.

Kenelle korvataan

Benralitsumabin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää vaikeaa eosinofiilista astmaa sairastaville aikuisille. Katso uuden korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 251 niille asiakkaille, joilla on peruskorvausoikeus 3027.

Lue lisää