Iksatsomibista erityiskorvaus 1.7.2021 alkaen myös toisessa hoitolinjassa korvausoikeudella 1505

Lääkeaine: Iksatsomibi
Lääkevalmiste: Ninlaro
Sairaus: Multippeli myelooma

Mikä muuttuu

Ninlaro-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 1505. Iksatsomibi.

Iksatsomibin erityiskorvausoikeus voidaan 1.7.2021 alkaen myöntää yhdistelmähoitona myös sytogeneettisesti suuren riskin potilaille, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa lääkehoitoa ja joille bortetsomibia ei voida käyttää haittavaikutusten vuoksi. Sitä ennen korvausoikeus voidaan myöntää potilaille, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa lääkehoitoa.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Samat muutokset tehdään iksatsomibin peruskorvausoikeuden 398 myöntämisen edellytyksiin.

Lue lisää