Natriumoksibaatista erityiskorvaus 1.8.2021 alkaen myös lapsille ja nuorille korvausoikeudella 282

Lääkeaine: Natriumoksibaatti
Lääkevalmiste: Xyrem
Sairaus: Narkolepsia

Mikä muuttuu

Xyrem-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 282. Natriumoksibaatti.

Natriumoksibaatin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.8.2021 alkaen myös 7 vuotta täyttäneille narkolepsia-katapleksian hoitoon. Sitä ennen lääke on korvattava vain aikuisille.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää