Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkio

Voit antaa suorakorvauksen lääkärin tai hammaslääkärin reseptiin liittämästä palkkiosta, jos toimitettava lääkevalmiste on korvattava. Suorakorvaus koskee sähköiseen reseptiin liitettyä tai häiriötilanteessa puhelimitse annetun reseptin yhteydessä määrättyä palkkiota.

Asiakas voi hakea lääkärin tai hammaslääkärin palkkiosta korvausta Kelasta, jos hän ei ole saanut palkkiosta korvausta apteekissa. Jotta asiakas voi hakea korvausta Kelasta, muista antaa asiakkaalle lääkeostosta laskelma, josta erottuu apteekin lääkärille perimä palkkio. Tarkista, onko lääkäri määrännyt lääkkeet erikoislääkärinä vai yleislääkärinä. Lisää tieto tarvittaessa myös asiakkaalle lääkeostosta annettavaan laskelmaan. Laskelma on asiakkaalle maksuton.

Korvauksen laskeminen

Korvaus lasketaan lääkärin tai hammaslääkärin perittäväksi ilmoittamasta palkkiosta.

Kustannuksista, jotka peritään lääkärin ja hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta, korvataan vahvistetun korvaustaksan määrä.

  Taksa Korvaus 100 %
Yleislääkäri 3,00 3,00
Erikoislääkäri 4,50 4,50
  Taksa Korvaus 100 %
Hammaslääkäri 3,00 3,00
Erikoishammaslääkäri 3,90 3,90


Jos peritty palkkio on suurempi tai yhtä suuri kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvataan vain korvaustaksan määrä.

Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvataan vain perityn palkkion määrä.

Palkkion peruste

Erikoislääkärin palkkiotaksaa sovelletaan vain, jos lääkäri määrää lääkettä erikoislääkärinä. Lääkärin tulee erikseen ilmoittaa, määrääkö hän lääkkeen erikoislääkärinä vai ei. Palkkio katsotaan yleislääkärin palkkioksi, jos lääkäri ei kyseistä ilmoitusta tee.