Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu

Taulukossa käytetyt lyhenteet

  • Fimea = Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
  • Hila = Lääkkeiden hintalautakunta
  • Kela = Kansaneläkelaitos
Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu
  2.
neljännes 2021
3.
neljännes 2021
4.
neljännes 2021
1.
neljännes 2022
Fimea julkaisee luettelon vaihtokelpoisista valmisteista viimeistään 12.2.2021 14.5.2021 16.8.2021 16.11.2021
Lääkeyritysten korjaukset ja täydennykset Fimeaan viimeistään 19.2.2021 21.5.2021 23.8.2021 23.11.2021
Fimea julkaisee päivitetyn luettelon 22.2.2021 24.5.2021 24.8.2021 24.11.2021
Hila julkaisee luettelon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista viimeistään 1.3.2021 31.5.2021 31.8.2021 1.12.2021
Lääkeyritysten hintailmoitukset Kelaan viimeistään 10.3.2021
klo 16.15
9.6.2021
klo 16.15
9.9.2021
klo 16.15
10.12.2021
16.15
Lääkeyritysten asiointipalvelu avoinna 1.3.–
10.3.2021
31.5.–9.6.2021 31.8.–9.9.2021 1.12.–10.12.2021
Hila julkaisee päätöksen viitehinnoista ja Kela julkaisee hintaputket viimeistään 24.3.2021 23.6.2021 23.9.2021 23.12.2021

Aikataulu perustuu seuraaviin säädöskohtiin:

  • Fimean on julkaistava luettelo keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista viimeistään 45 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen alkua (lääkelaki 6 luku 57 c § 2 mom.).
  • Hilan on julkaistava hintailmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien valmisteiden luettelo viimeistään 30 päivää ennen viitehintakauden alkamista (sairausvakuutuslaki 6 luku 20 § 1 mom.).
  • Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kelalle vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää (sosiaali-ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 1 § 1 mom.).
  • Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan lääkevalmisteen tukkuhinta Hilalle viimeistään 21 päivää ennen viitehintakauden alkua (sairausvakuutuslaki 6 luku 20 § 2 mom.) .
  • Hilan on tehtävä päätös viitehintaryhmistä, viitehinnasta ja lääkevalmisteen sisällyttämisestä viitehintaryhmään viimeistään seitsemän päivää ennen viitehintakauden alkua (sairausvakuutuslaki 6 luku 21 § 2 mom.).
  • Kelan tulee julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja niiden hinnoista viimeistään seitsemän päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää (sosiaali-ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 2 §).

Lue lisää