Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu

Taulukossa käytetyt lyhenteet

  • Fimea = Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
  • Hila = Lääkkeiden hintalautakunta
  • Kela = Kansaneläkelaitos
Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu
  2.
neljännes 2020
3.
neljännes 2020
4.
neljännes 2020
1.
neljännes 2021
Fimea julkaisee luettelon vaihtokelpoisista valmisteista viimeistään 14.2.2020 15.5.2020 14.8.2020 16.11.2020
Lääkeyritysten korjaukset ja täydennykset Fimeaan viimeistään 21.2.2020 22.5.2020 21.8.2020 23.11.2020
Fimea julkaisee päivitetyn luettelon 24.2.2020 25.5.2020 24.8.2020 24.11.2020
Hila julkaisee luettelon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista viimeistään 28.2.2020 29.5.2020 31.8.2020 1.12.2020
Lääkeyritysten hintailmoitukset Kelaan viimeistään 10.3.2020
klo 16.15
9.6.2020
klo 16.15
9.9.2020
klo 16.15
10.12.2020
16.15
Lääkeyritysten asiointipalvelu avoinna 28.2.–10.3.2020 29.5.–9.6.2020 31.8.–9.9.2020 1.12.–10.12.2020
Hila julkaisee päätöksen viitehinnoista ja Kela julkaisee hintaputket viimeistään 24.3.2020 23.6.2020 23.9.2020 23.12.2020

Aikataulu perustuu seuraaviin säädöskohtiin:

  • Fimean on julkaistava luettelo keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista viimeistään 45 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen alkua (lääkelaki 6 luku 57 c § 2 mom.).
  • Hilan on julkaistava hintailmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien valmisteiden luettelo viimeistään 30 päivää ennen viitehintakauden alkamista (sairausvakuutuslaki 6 luku 20 § 1 mom.).
  • Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kelalle vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää (sosiaali-ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 1 § 1 mom.).
  • Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan lääkevalmisteen tukkuhinta Hilalle viimeistään 21 päivää ennen viitehintakauden alkua (sairausvakuutuslaki 6 luku 20 § 2 mom.) .
  • Hilan on tehtävä päätös viitehintaryhmistä, viitehinnasta ja lääkevalmisteen sisällyttämisestä viitehintaryhmään viimeistään seitsemän päivää ennen viitehintakauden alkua (sairausvakuutuslaki 6 luku 21 § 2 mom.).
  • Kelan tulee julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja niiden hinnoista viimeistään seitsemän päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää (sosiaali-ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 2 §).

Lue lisää