Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu

Taulukossa käytetyt lyhenteet

  • Fimea = Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
  • Hila = Lääkkeiden hintalautakunta
  • Kela = Kansaneläkelaitos
Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulu
  2.
neljännes 2022
3.
neljännes 2022
4.
neljännes 2022
1.
neljännes 2023
Fimea julkaisee luettelon vaihtokelpoisista valmisteista viimeistään 14.2.2022 16.5.2022 16.8.2022 16.11.2022
Lääkeyritysten korjaukset ja täydennykset Fimeaan viimeistään 21.2.2022 23.5.2022 23.8.2022 23.11.2022
Fimea julkaisee päivitetyn luettelon 22.2.2022 24.5.2022 24.8.2022 24.11.2022
Hila julkaisee luettelon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista viimeistään 1.3.2022 31.5.2022 31.8.2022 1.12.2022
Lääkeyritysten hintailmoitukset Kelaan viimeistään 10.3.2022
klo 16.15
9.6.2022
klo 16.15
9.9.2022
klo 16.15
9.12.2022
16.15
Lääkeyritysten asiointipalvelu avoinna 1.3.–
10.3.2022
31.5.–9.6.2022 31.8.–9.9.2022 1.12.–9.12.2022
Hila julkaisee päätöksen viitehinnoista ja Kela julkaisee hintaputket viimeistään 24.3.2022 23.6.2022 23.9.2022 23.12.2022

Aikataulu perustuu seuraaviin säädöskohtiin:

  • Fimean on julkaistava luettelo keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista viimeistään 45 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen alkua (lääkelaki 6 luku 57 c § 2 mom.).
  • Hilan on julkaistava hintailmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien valmisteiden luettelo viimeistään 30 päivää ennen viitehintakauden alkamista (sairausvakuutuslaki 6 luku 20 § 1 mom.).
  • Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kelalle vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää (sosiaali-ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 1 § 1 mom.).
  • Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan lääkevalmisteen tukkuhinta Hilalle viimeistään 21 päivää ennen viitehintakauden alkua (sairausvakuutuslaki 6 luku 20 § 2 mom.) .
  • Hilan on tehtävä päätös viitehintaryhmistä, viitehinnasta ja lääkevalmisteen sisällyttämisestä viitehintaryhmään viimeistään seitsemän päivää ennen viitehintakauden alkua (sairausvakuutuslaki 6 luku 21 § 2 mom.).
  • Kelan tulee julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja niiden hinnoista viimeistään seitsemän päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää (sosiaali-ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 2 §).

Lue lisää