Lääkeyritysten asiointipalvelun ohjeet

 

Palveluun kirjautuminen

Suomi.fi-tunnistuksen jälkeen avautuu Kirjaudu asiointipalveluun -sivu. Valitse, toimitko palvelussa ilmoittajana vai valtuutettuna ilmoittajana. Jos toimit valtuutettuna ilmoittajana, anna sen yrityksen Y-tunnus, jonka puolesta teet hintailmoituksia.

Kun olet hyväksynyt palvelun käyttöehdot, pääset eteenpäin Jatka-painikkeella.

Etusivu

Palvelun etusivulla on tulevan vuosineljänneksen hintailmoitusaika eli ajanjakso, jolloin hintailmoituksia on mahdollista tehdä.

Valitse sivun vasemman reunan valikosta haluamasi vaihtoehto:

Hintailmoitukset

Sivulla on luettelo yrityksesi vastuulla olevista lääkevalmisteista, jotka kuuluvat hintailmoitusmenettelyyn. V-merkintä valmisteen nimen edessä tarkoittaa, että valmisteesta on tehty hintailmoitus.

Hintailmoituksen tekeminen

  1. Valitse valmisteet, joista haluat tehdä hintailmoituksen.
  2. Valitse Jatka-painike, jolloin avautuu ensimmäisen valitsemasi valmisteen hintailmoitus.
  3. Anna valmisteen tukkuhinta kahden desimaalin tarkkuudella.
  4. Ilmoita, onko valmiste yleisesti saatavilla tukkuliikkeistä hintailmoituksen tekohetkellä ja koko tulevan vuosineljänneksen ajan (Kyllä/Ei).
  5. Jos haluat siirtää viitehintajärjestelmään kuuluvan valmisteen pois korvausjärjestelmästä, rastita ruutu Valmiste siirretään pois korvausjärjestelmästä.
  6. Anna tai tarkista ilmoittajan yhteystiedot.
  7. Valitse Tallenna ja jatka -painike. Hintailmoitus tallentuu Kelan järjestelmään.

Kun olet tehnyt hintailmoitukset kaikista valitsemistasi valmisteista, avautuu Yhteenveto-sivu. Voit lajitella ja rajata valmisteluetteloa tai siirtyä Vnr-numerossa olevasta linkistä valmisteen hintailmoitukselle.

Tähdellä (*) merkityt valmisteet kuuluvat viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn. Näistä valmisteista on maksettava lääkkeiden hintalautakunnalle hintailmoituksen käsittelymaksu (hila.fi).

Voit muuttaa tekemääsi hintailmoitusta hintailmoitusaikana. Jos haluat poistaa tekemäsi hintailmoituksen Kelan järjestelmästä, tee se valitsemalla Poista-painike.

Hintailmoitusten kysely

Hintailmoitusten kyselyssä voit tarkastella neljän viimeisimmän hintailmoituskauden tietoja.
Valitse ensin tarkasteltava kausi. Jatka-painike avaa luettelon yrityksesi lääkevalmisteista. Voit lajitella ja rajata valmisteluetteloa tai siirtyä Vnr-numerossa olevasta linkistä tarkastelemaan haluamaasi hintailmoitusta.

Tähdellä (*) merkityt valmisteet kuuluvat viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn.

Muun ilmoittajan valtuutus

Muun ilmoittajan valtuutus -toiminnolla voit valtuuttaa toisen organisaation toimittamaan hintailmoitukset Kelaan yrityksesi puolesta tai lopettaa voimassaolevan valtuutuksen.

Voit antaa palvelussa valtuutuksen vain ei-korvattavien lääkevalmisteiden hintailmoitusten toimittamiseen. Korvattavia valmisteita koskeva valtuutus pitää toimittaa Hilalle.

Yhteydenotot

Yhteydenotot-sivulla on Kelan ja Hilan yhteyshenkilöiden yhteystiedot.