Hintailmoitusten muistilista lääkeyrityksille

  1. Tarkista Fimean julkaisemasta luettelosta, että vaihtokelpoisen lääkevalmisteen tiedot ovat oikein. Ilmoita tarvittavat korjaukset ja täydennykset Fimealle viikon kuluessa luettelon julkaisemisesta.
  2. Tarkista, kuuluuko valmiste lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn. Lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) julkaisemaan luetteloon sisältyvät kaikki vaihtokelpoiset valmisteet sekä ns. siirtymäkaudella olevat valmisteet.
  3. Toimita ilmoitusmenettelyyn kuuluvasta valmisteesta hintailmoitus Kelaan viimeistään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Kela välittää ilmoitukset Hilaan, joten yksi hintailmoitus Kelaan riittää. Kela määrittelee ilmoitettujen hintojen perusteella hintaputket ja Hila viitehinnat. Kela välittää hinnat, hintaputket ja viitehinnat Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin. Tiedot tulevat voimaan vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä.
  4. Jos valmisteen hinta muuttuu kesken vuosineljänneksen, ilmoita uusi hinta Lääketietokeskukselle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille niiden antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitettu hinta päivittyy Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin ilmoituksen ajankohdasta riippuen joko kuun 1. tai 15. päivä.

Kun valmiste ei kuulu lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn

Jos valmisteen hinta muuttuu, ilmoita uusi hinta Lääketietokeskukselle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille niiden antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitettu hinta päivittyy Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin ilmoituksen ajankohdasta riippuen joko kuun 1. tai 15. päivä.

 

Lue lisää