Luettelo Kelalle ilmoitetuista hinnoista

Kela julkaisee luettelon vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnoista ja hintojen perusteella määritellyistä hintaputkista viimeistään 7 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Luetteloon sisältyvät vain ne valmisteet, joista on toimitettu hintailmoitus Kelaan.

Luettelossa hintaputkeen kuuluviksi on merkitty ne yleisesti saatavilla olevat valmisteet, joiden hinta on enintään hintaputken ylärajan suuruinen neljännesvuoden alussa. Hintaputkeen kuuluvat valmisteet saattavat kuitenkin muuttua neljännesvuoden aikana, koska lääkeyritykset voivat muuttaa lääkevalmisteiden hintoja 2 viikon välein.

Ajantasaiset tiedot hintaputkeen kuuluvista valmisteista ja lääkevalmisteiden hinnoista löytyvät Kelan lääkehausta.

Siirry lääkehakuun

Kausi 1.7.–30.9.2022

Kausi 1.4.–30.6.2022

Luettelon sarakkeet

 • Substituutioryhmäkoodi = Lääkevaihtoryhmän 10-numeroinen tunnus.
 • Vnr = Pohjoismainen tuotenumero. Lääkepakkauksen yksilöivä 6-numeroinen koodi.
 • Myyntihinta (sis. alv) = Arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta. Laskentakaava ks. valtioneuvoston asetus lääketaksasta (finlex.fi).
 • * = Valmiste kuuluu hintaputkeen. Valmisteen hinta on enintään hintaputken ylärajan suuruinen ja valmiste on Kelaan toimitetun hintailmoituksen mukaan yleisesti saatavilla.
 • Viitehinta = Korkein hinta, josta asiakas voi saada korvauksen.
 • Hintaputken yläraja = Hintaraja, jota kalliimmat lääkkeet apteekin on vaihdettava halvempiin vaihtokelpoisiin valmisteisiin.
 • Lääkenimi = Lääkevalmisteen kauppanimi.
 • Vahvuus = Vaikuttavan aineen määrä tai pitoisuus lääkevalmisteessa.
 • Pakkauskoko = Pakkauksen koko, esimerkiksi kuinka monta tablettia pakkaus sisältää.
 • Lääkemuotonimi = Lääkkeen muoto, esimerkiksi tabletti, voide tai injektioneste.
 • Haltija = Myyntiluvan haltijan nimi.
 • Lääkeaine = Vaikuttavan aineen tai aineryhmän nimi.