Pikaopas hintailmoitusten prosessista

Lääkeyritykset toimittavat Kelaan 4 kertaa vuodessa hintailmoitukset valmisteista, jotka kuuluvat lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn. Pikaopas etenee kohti vuosineljänneksen ensimmäistä päivää, jolloin ilmoitetut hinnat, hintaputket ja viitehinnat tulevat voimaan. Suluissa on ilmoitettu päivä (pv), jolloin kyseessä oleva toimenpide on viimeistään tehtävä.

Prosessin toimijat

Fimea = Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Hila = Lääkkeiden hintalautakunta
Kela = Kansaneläkelaitos
Lääkeyritys = Myyntiluvan haltija, maahantuoja, valmistaja tai valtuutettu toimija

 

45–38 päivää

 

Vaihtokelpoisten luettelo

Fimea julkaisee luettelon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista (45 pv).

Lue lisää Fimean sivuilta
 

Tietojen tarkistaminen

Lääkeyritys ilmoittaa tarvittavat korjaukset ja täydennykset Fimeaan viikon kuluessa (45–39 pv).

Lue lisää Fimean sivuilta
 

Päivitetty luettelo

Fimea julkaisee päivitetyn luettelon (38 pv).

 

Substituutioryhmäkoodit

Kela määrittelee keskenään vaihtokelpoisille lääkepakkauksille substituutioryhmäkoodit yhteistyössä Hilan kanssa.

Lue lisää

30–21 päivää

 

Ilmoitusmenettelyyn kuuluvat valmisteet

Hila julkaisee luettelon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista (30 pv).

Lue lisää Hilan sivuilta
 

Hintailmoitukset

Lääkeyritys toimittaa hintailmoitukset Kelaan (21 pv).

Lue lisää

20–8 päivää

 

Hintailmoitusten välittäminen

Kela välittää hintailmoitukset Hilaan viitehintojen määrittelyä varten.

 

Viitehinnat

Hila määrittelee viitehintaryhmät ja viitehinnat.

Lue lisää Hilan sivuilta
 

Hintaputket

Kela määrittelee ilmoitettujen hintojen perusteella hintaputket ja niihin kuuluvat valmisteet.

Lue lisää
 

Lääketietokanta ja apteekkihinnastot

Kela välittää lääkevaihtotiedot Lääketietokannan ja apteekkihinnastojen ylläpitäjille. Välitettäviin tietoihin sisältyvät myös Hilan määrittelemät viitehinnat.

7–0 päivää

 

Päätös viitehinnoista

Hila julkaisee päätöksen viitehintaryhmistä ja viitehinnoista (7 pv).

Lue lisää Hilan sivuilta
 

Luettelo hinnoista ja hintaputkista

Kela julkaisee luettelon vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoista ja hintaputkista (7 pv).

Lue lisää
 

Voimaantulo

Ilmoitetut hinnat, hintaputket ja viitehinnat tulevat voimaan vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä. Lääketietokanta ja apteekkien hinnastot sisältävät ajantasaiset tiedot.