Potilaan kuljetus ja matkat

Oikeus saada korvausta sairaanhoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista voi perustua EU-lainsäädäntöön, kansainväliseen sopimukseen tai kansalliseen lainsäädäntöön.

Korvaus voidaan maksaa joko asiakkaalle itselleen, kuljetuspalvelun tuottajalle tai julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle, riippuen kulkuvälineestä ja siitä, mihin henkilöryhmään asiakas kuuluu ja minkälainen oikeus hänellä on hoitoon Suomessa.

Sairaalasiirto Suomessa

Julkisella terveydenhuollolla on oikeus valtion korvaukseen sairaalasiirron kustannuksista, jos henkilö on sisäänkirjoitettuna potilaana siinä julkisen terveydenhuollon yksikössä, josta hänet siirretään.

Jos henkilöä ei ole sisäänkirjoitettu siihen julkisen terveydenhuollon yksikköön, josta hänet siirretään toiseen hoitoyksikköön Suomessa, valtion korvausta ei makseta. Tällöin henkilön on ensin itse maksettava kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset ja haettava jälkikäteen korvausta Kelasta.

Sairaalasiirto ulkomaille

Kun potilas siirretään Suomesta sairaalasta hoitoon ulkomaille, valtion korvausta ei makseta. Kustannuksista vastaa hoidon antaja tai potilas itse. Poikkeus edellä esitettyyn on pohjoismainen sairaalasiirto.

Ostopalvelu ulkomailta

Kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri voi myös lähettää potilaan ulkomaille hoitoon ostamalla palvelun suoraan ulkomaalaiselta palveluntuottajalta tai antamalla potilaalle maksusitoumuksen. Tällöin julkinen terveydenhuolto vastaa hoitokustannuksista. Asiakas voi hakea Kelasta korvausta matkakustannuksista.

Ambulanssimatkat ja ensihoito

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sairausvakuutetut saavat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla suorakorvauksen ensihoidon kustannuksista samoin perustein kuin Suomessa sairausvakuutetut.

Kuljetuspalveluntuottaja pyytää asiakkaalta eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja liittää tilitykseen molemminpuolisen kopion kortista. Asiakas voi osoittaa oikeuden korvaukseen myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaavalla väliaikaisella todistuksella.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin sijasta voi esittää

  • voimassa olevan passin, kun kyse on toisessa Pohjoismaassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvasta ja siellä sairausvakuutetusta henkilöstä.
  • henkilötodistuksen, kun kyse on toisessa Pohjoismaassa asuvasta ja siellä sairausvakuutetusta henkilöstä.

Edellä mainituissa tilanteissa SV 210 – lomakkeella tulee ilmoittaa asiakkaan vakituinen asuinosoite toisessa Pohjoismaassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä vakituisesti asuvat eläkkeensaajat, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, saavat Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla suorakorvauksen ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen kustannuksista samoin kuin Suomessa sairausvakuutetut.

Ei hoito-oikeustodistusta

Jos asiakas ei ole sairausvakuutettu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tai ei esitä asianmukaista hoito-oikeustodistusta, kuljetuspalveluntuottajan tulee periä sairaankuljetuksen kustannukset kokonaisuudessaan asiakkaalta.

Palveluntuottaja voi olla myös yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen asiakkaan hoito-oikeuden selvittämiseksi ja hoito-oikeustodistuksen hankkimiseksi.

Taksimatkat

Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat tulee tilata tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä. Jos asiakas tilaa taksin muualta, hän ei saa korvausta matkasta. Menettely ei kuitenkaan koske Ahvenanmaata.

Taksimatkojen suorakorvausjärjestelmä perustuu suomalaiseen henkilötunnukseen. Tämän vuoksi suorakorvausta taksimatkasta ei voida antaa henkilölle, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Jos asiakkaalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, hän voi hakea sitä jälkikäteen itse Kelasta.

Muut kulkuneuvot

Jos asiakkaalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, hän voi hakea sitä itse Kelasta sen jälkeen, kun on maksanut matkan kustannukset.

Lue lisää