Tiedotteet

6.3.2020 Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Lapin taksimatkojen kilpailutus

Kela on julkaisut Hilmassa Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Lapin maakuntien korvaamiensa taksimatkojen kilpailutusasiakirjat. Tästä on annettu myös mediatiedote 6.3.2020.

Kela kilpailutti palvelut vuonna 2018 palvelusopimuksina, mutta markkinaoikeus katsoi, että kyse on käyttöoikeussopimuksista. Tästä syystä menettelytapa oli väärä, ja valituksen kohteena olleiden maakuntien palvelut tulee kilpailuttaa uudestaan.

Nykyiset palveluntuottajat jatkavat toimintaansa siihen asti, kunnes uudet palveluntuottajat on valittu Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Lapin maakunta-alueille. Kilpailutuksella valittu palveluntuottaja aloittaa palvelujen toteuttamisen aikaisintaan 1.9.2020 alkaen.

Alustavan aikataulun mukaan kilpailutuksessa olevien maakuntien nykyiset sopimukset tullaan päättämään vähän ennen kuin uudet palvelut alkavat. Tarkasta irtisanomisajankohdasta sovitaan yhdessä nykyisen palveluntuottajan niin, ettei asiakkaan palveluihin tule palveluntuottajan vaihtumisen vuoksi katkoksia. Jos kilpailutuksen myötä maakunta-alueen palveluntuottaja vaihtuu, Kela neuvottelee nykyisen palveluntuottajan kanssa myös siitä, miten sopimukseen kuuluva palveluntuottajan vaihtumista koskeva avustamisvelvollisuus toteutetaan käytännössä.