WX Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys

Kela korvaa puudutuksen vain yhden kerran leukapuoliskolta käyntiä kohden, vaikka puudutuskertoja tai puudutustapoja olisi useampia.

Jos toimenpiteen tekee suuhygienisti, korvaus maksetaan suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

Kaikkiin kirurgian toimenpiteiden korvauksiin sisältyy puudutus. Kela ei siis maksa erillistä korvausta puudutuksesta. Puudutus voidaan korvata myös hoitokäynnin ainoana toimenpiteenä.

Puudutusainetta tai muita vastaanotolla käytettyjä lääkeaineita ei korvata.

Kela voi korvata anestesialääkärin työn lääkärinpalkkiotaksan mukaan, kun nukutuksessa tehty hammashoito on korvattavaa. Lääkärinpalkkiotaksat löytyvät taksaluettelosta.