SG Hampaan juurenhoito

Kaikki juurenhoidon toimenpiteet ovat hammaskohtaisia.

SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus

Samalta käynniltä merkitään yhtä hammasta kohden yksi avaus- ja laajennustoimenpide kliiniseen työhön käytetyn ajan mukaan.

Toimenpiteet sisältävät mahdollisen lääkehoidon. Kela ei maksa siitä erillistä korvausta.

SGB Hampaan juurentäyttö

SGC Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet